MEDIX, God. 23 Br. 127/128  •  Osvrt na stručno događanje  •  Javno zdravstvo HR ENG

Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030. FUTUR Z

Željko Rotim

FUTUR Z platforma postala je prepoznatljiva kao mjesto koje potiče suradnju te komunikaciju zdravstvene administracije sa svim dionicima zdravstvenog sustava. Tako su se i na posljednjem skupu okupili predstavnici Ministarstva, Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore fizioterapeuta, Saborskog odbora za zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ravnatelji zdravstvenih ustanova i udruga u zdravstvu, kao i liječnici primarne zaštite, bolnički liječnici, predstavnici farmaceutskih kompanija, IT sektora u zdravstvu te udruga bolesnika i medija. U sklopu kongresa održan je i Dan dentalne medicine.


 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 127/128