Zbrinjavanje bolesnika s bolestima štitnjače u stomatološkoj ambulanti

Autor: Filipa Lukačević, Ivana Šutej, Božidar Perić, Josip Staničić, Vanja Vučičević Boras, Hrvoje Pintarić
Sažetak:

Stomatolog se često susreće s pacijentima koji boluju od različitih bolesti, odnosno poremećaja štitnjače. Poremećaji funkcije štitnjače očituju se kao hipertireoza i hipotireoza. Ovisno o tipu poremećaja, težini i kontroliranosti, odnosno nekontroliranosti istoga, stomatolog prilagođuje provedbu dentalnoga zahvata razmatrajući primjenu lokalnih anestetika, sklonost razvoju infekcija, postizanje hemostaze te djelovanje i interakcije lijekova u bolesnika s bolestima štitnjače. Važno je da stomatolog raspolaže znanjem o vrstama, patogenezi, kliničkim slikama, dijagnostici i terapiji te oralnim manifestacijama bolesti i poremećaja štitnjače, ne samo radi prilagodbe dentalnih zahvata, nego i činjenice da svojim znanjem i iskustvom može pridonijeti ranoj dijagnostici poremećaja.

Ključne riječi:
stomatološki pacijent; hipotireoza; hipertireoza; lokalna anestezija

OGLAS