MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Sponzorirana reportaža  •  Urologija HR ENG

Zbog koje se bolesti pojedini muškarci osjećaju posramljeno i depresivno?

Dinko Hauptman

Peyronijeva bolest ne utječe samo na bolesnika fizički, nego ima i psihosocijalni učinak. Može se liječiti kirurškim i nekirurškim metodama. Većinom kirurških metoda bilježe se pozitivni rezultati, no moguće su brojne komplikacije. Kolagenaza clostridium histoliticum (Xiapex) prvi je lijek odobren u Europskoj uniji za liječenje Peyronijeve bolesti. Tijek liječenja sastoji se od ciklusa ambulantnih terapija. Kolagenaza djeluje lokalno i mora biti primijenjena od liječnika s potrebnim kvalifikacijama u dijagnostici i liječenju uroloških bolesti u muškaraca. Korištenje kolagenaze omogućuje minimalno invazivni pristup, podnošljivu i učinkovitu opciju za pacijente koji boluju od Peyronijeve bolesti.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 124/125