MEDIX, God. 27 Br. 146 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Infektologija / Imunologija HR ENG

Zašto djecu cijepiti protiv gripe?Why vaccinate children against the flu?

Irena Bralić

Gripa je sezonska, cijepljenjem preventabilna bolest, s iznimnim kliničkim i javnozdravstvenim značenjem. Djeca su podložna obolijevanju od gripe i imaju znatnu ulogu u njezinu prijenosu. Osobito su osjetljiva kronično bolesna djeca te ona koja su uključena u predškolske i školske ustanove. U dječjoj dobi klinička slika gripe često nije tipična te su, uz respiratorne simptome, učestali i gastrointestinalni simptomi, pneumonije i bakterijske superinfekcije. Prevencija gripe provodi se cijepljenjem i održavanjem higijenskih mjera. Cijepljenje protiv gripe preporučuje se provoditi u sve djece starije od šest mjeseci ako nemaju neku od kontraindikacija.

Ključne riječi:
cijepljenje; djeca; gripa; prevencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 146 Supplement 1

Influenza is a seasonal, vaccine-preventable disease, with exceptional clinical and public health significance. Children are susceptible to influenza and play a significant role in its transmission. Particularly vulnerable are chronically ill children and those involved in preschool and school facilities. In children, the clinical picture of influenza is often not typical: in addition to respiratory symptoms, gastrointestinal symptoms, pneumonia and bacterial superinfections are common as well. Influenza prevention is carried out by vaccination and maintenance of hygienic measures. Influenza vaccination is recommended for all children older than six months as long as there are no contraindications.

Key words:
children; flu; prevention; vaccination