MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement  •  Pregledni članak  •  Dermatologija / Pedijatrija HR ENG

Zaštita od nepovoljnog utjecaja sunca na kožu djetetaProtection against harmful solar ultraviolet radiation in childhood

Nives Pustišek

Suvremen način života, igre na otvorenom, sportske aktivnosti i drugo onemogućavaju potpuno izbjegavanje sunčevog zračenja. Djeca provode puno više vremena na otvorenom nego odrasli, a dokazano je da su djetinjstvo i adolescencija posebno vulnerabilno razdoblje u fotokarcinogenom djelovanju sunca. Ponašanje djece je određeno ponašanjem njihove okoline, roditelja, odgajatelja itd. Vrlo je važno znanja i pozitivne navike o pravilnoj zaštiti od sunca prenijeti djeci. Svrha zaštite od sunca nije izbjegavanje aktivnosti na otvorenom, nego zaštita kože od prekomjernog štetnog djelovanja sunca. Pravilna zaštita znači obranu od sunčevog zračenja, sunčanih opeklina danas te drugih oblika oštećenja kože, osobito kožnih karcinoma, u budućnosti

Ključne riječi:
dijete; prevencija i kontrola, opekline od sunca; sunce; ultraljubičaste zrake

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement

Due to a modern lifestyle, outdoor occupations, sports and other activities, total sun avoidance is impossible. Children spend more time outdoors than adults. As there is compelling evidence that childhood is a particularly vulnerable time for the photocarcinogenic effects of the sun, it is important to teach children sun-safety habits as early as possible. Sun exposure among infants and pre-school children is largely dependent on the discretion of adult care providers. The purpose of sun-safety behaviour is not to avoid outdoor activities, but rather to protect the skin from detrimental sun effects. Proper sun protection of children includes protection from excessive sun exposure, sunburns and other forms of skin damage caused by sun, which may lead to the future development of skin cancers

Key words:
child; prevention and control; sunburn; sun; ultraviolet rays