MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Novost  •  Stomatologija HR ENG

Zabrana i smanjenje korištenja plastika za jednokratnu uporabu – Direktiva EU-a

Europska Direktiva o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (2019/904) promiče prijelaz na kružno gospodarstvo uvođenjem kombinacije mjera prilagođenih proizvodima obuhvaćenim direktivom, uključujući zabranu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu na razini cijele Europske unije – kad god postoje alternative.

U radu stomatološke ordinacije koriste se mnogi plastični predmeti za jednokratnu uporabu. Neki od njih su medicinski proizvodi te su zasad izuzeti iz navedene Direktive. Međutim, vezano uz proizvode opće namjene poput plastičnih čaša za ispiranje te plastičnih vrećica za transport otisaka i drugih materijala, ordinacije bi trebale početi razmišljati o njihovoj zamjeni alternativnim, ekološki prihvatljivim proizvodima.

 

Jednokratne plastične čaše za ispiranje te plastične vrećice za transport materijala trebalo bi zamijeniti alternativnim, ekološki prihvatljivim proizvodima

Od 3. srpnja Direktiva se primjenjuje na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu koji su u cijelosti ili djelomično izrađeni od plastike te namijenjeni kratkotrajnoj uporabi prije nego što se bace. Prema Direktivi, jedna skupina proizvoda (za koju postoji alternativa) odmah se zabranjuje, a za drugu su države članice dužne poduzeti aktivne mjere smanjenja potrošnje. Plastični proizvodi za koje ne postoji alternativa (šalice za piće, uključujući poklopce i zatvarače, i spremnici pripremljene hrane za neposrednu konzumaciju) trebali bi biti predmet i hrvatskog projekta trajne kvantitativno smanjene potrošnje do 2026. godine.

Dodatno, Direktivom je predviđena obveza označavanja pojedinih proizvoda (uključuje plastične čaše) koji prije stavljanja na tržište (od 3. srpnja 2021.) moraju imati vidljivu, čitljivu i neizbrisivu oznaku na ambalaži ili na proizvodu. U tekstu oznake za potrošače, navode se odgovarajuće mogućnosti vezane uz gospodarenje otpadom, koje načine zbrinjavanja otpada za proizvod treba izbjegavati, prisutnost plastike u proizvodu te negativan utjecaju na okoliš zbog odbacivanje tog proizvoda kao smeća.

Mjerama proširenja odgovornosti proizvođača, koje će se primjenjivati od početka 2025. godine, Direktiva uključuje načelo „onečišćivač plaća“. Proizvođači će morati snositi troškove gospodarenja otpadom i čišćenja smeća te prikupljanja podataka, uz podizanje svijesti za specifične grupe plastičnih proizvoda. Temeljem navedenih promjena, koje Hrvatska treba provesti ne samo na papiru, veći u praksi, možemo očekivati poskupljenje jednokratnih plastičnih proizvoda, koje bi dodatno moglo ubrzati prelazak na korištenje prihvatljivijih rješenja. Kombinacija navedenih mjera i dodatna osviještenost stomatologa trebala bi pridonijeti prelasku svake odgovorne ordinacije na inteligentno i napredno – kružno gospodarstvo.