MEDIX, God. 25 Br. 138  •  Osvrt na stručno događanje  •  Dermatovenerologija HR ENG

XXVIII. kongres Europske akademije za dermatologiju i venerologiju

Mirna Šitum, Nika Franceschi, Marija Delaš Aždajić

EADV (engl. European Academy of Dermatology and Venereology) krovna je europska udruga dermatovenerologa, koja djeluje s ciljem unapređenja znanja i suradnje stručnjaka, bolesnika i industrije u području dermatologije i venerologije. Udruga djeluje više od 30 godina, okuplja više od 7000 članova, a do sada je organizirala više od 40 kongresa i simpozija. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 138