XXIV. godišnji kongres Hrvatskoga reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

Autor: Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić


Glavna tema kongresa bile su autoinflamatorne bolesti. U program su bili uključeni domaći i inozemni predavači, koji su prezentirali rezultate znanstvenih istraživanja, kliničkih zapažanja i stručnog rada, što je osiguralo visoku znanstvenu, stručnu i edukacijsku razinu. Osim hrvatskih reumatologa i inozemnih gostiju, u rad skupa u okviru vlastitih sekcija i plenarnih predavanja aktivno su bili uključeni i drugi zdravstveni profesionalci (reumatološke medicinske sestre/tehničari, fizioterapeuti i radni terapeuti) te udruge bolesnika. Kao i prošlih godina, u sklopu kongresa održani su edukacijski tečaj Društva medicinskih sestara i tehničara u reumatologiji i rehabilitaciji te sastanak sekcije udruga bolesnika

OGLAS


Od 27. do 30. listopada 2022. godine održan je 24. godišnji kongres Hrvatskoga reumatološkog društva (HRD) Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres je održan hibridno, dijelom u hotelu Lone u Rovinju, a dijelom virtualno za sve zainteresirane kolege koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati uživo. Program je obuhvatio znanstvena, stručna i edukacijska predavanja te prikaze radova članova društva i gostiju. Kao i prošlih godina, u sklopu kongresa održani su 36. edukacijski tečaj Društva medicinskih sestara i tehničara u reumatologiji i rehabilitaciji te sastanak sekcije udruga bolesnika.

Svečano otvorenje počelo je pozdravnom riječi predsjednika skupa i predsjednika HRD-a prof. dr. sc. Branimira Anića, koji je nazočne pozdravio i uime predsjednice Društva medicinskih sestara i tehničara u reumatologiji i rehabilitaciji Vesne Barbarić, te Nenada Horvata, predsjednika udruge „Remisija“ i predstavnika sekcije udruga bolesnika.

 

Na svečanom otvorenju predsjednik skupa i predsjednik HRD-a prof. dr. sc. Branimir Anić nazočne je pozdravio i uime predsjednice Društva medicinskih sestara i tehničara u reumatologiji i rehabilitaciji Vesne Barbarić, te Nenada Horvata, predsjednika udruge „Remisija“ i predstavnika sekcije udruga bolesnika


U sklopu uvodnog izlaganja prof. Anić predstavio je aktivnosti i događanja HRD-a tijekom protekle godine. Naime, HRD je bogatiji za desetak novih specijalista te ukupno ima 75 licenciranih reumatologa. Nadalje, održan je 2. poslijediplomski specijalistički studij iz reumatologije, a prof. Anić je istaknuo i tri tematska webinara o pojedinim ili grupama upalnih reumatskih bolesti (sistemski eritemski lupus, sistemska skleroza i spondiloartritis) te online radionicu o znanstvenom pisanju i komunikaciji sa stranim predavačima, od kojih je jedna sudionica bila iz Ukrajine.

Kongres je putem videoporuke pozdravila i zaželjela uspješan rad predsjednica EULAR-a (Europskog saveza za udruge reumatoloških društava) Annamaria Iagnocco. Na kraju ceremonije otvorenja, minutom šutnje nazočni su se oprostili od istaknutog hrvatskog fizijatra i reumatologa, člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, prof. dr. sc. Theodora Dürrigla, koji je 20. srpnja 2022. preminuo u 96. godini života. Prof. Anić je istaknuo dijelove životopisa prof. Dürrigla: bio je prvi predsjednik tadašnje Sekcije reumatologa HLZ-a (gotovo cijelo desetljeće od 1967.). Prof. Dürrigl je od 1966. do 1992. bio predstojnik Zavoda (kasnije Klinike) za reumatske bolesti i rehabilitaciju KBC-a Zagreb Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1964. na Medicinskom fakultetu je izabran za predavača za predmet Reumatologija, čime se reumatologija kao nastavni predmet prvi put pojavila na tom fakultetu, a u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora izabran je 1975. Bio je član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, voditelj njezina Odbora za medicinsku leksikografiju, a posebno je bio plodonosan njegov angažman u Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske. Od 1964. do 1991. bio je glavni urednik časopisa „Reumatizam“. Dobitnik je brojnih priznanja, uz počasna članstva u domaćim i međunarodnim strukovnim društvima.

Nefarmakološko liječenje upalnih reumatskih bolesti

Uslijedilo je počasno predavanje u spomen na dr. Dragu Čopa. Ove je godine ta čast pripala prof. dr. sc. Tonku Vlaku, fizijatru-reumatologu iz KBC-a Split. Naslov predavanja bio je „Nefarmakološko liječenje upalnih reumatskih bolesti utemeljeno na dokazima“.

 

Počasno predavanje u spomen na dr. Dragu Čopa održao je prof. dr. sc. Tonko Vlak, fizijatar-reumatolog iz KBC-a Split. Naslov predavanja bio je „Nefarmakološko liječenje upalnih reumatskih bolesti utemeljeno na dokazima”


S obzirom da je liječenje upalnih reumatskih bolesti kompleksno i zahtjevno, holistički i individualni pristup takvim bolesnicima obvezuje na korištenje svih raspoloživih resursa, kako farmakoloških tako i nefarmakoloških, bez obzira o kojoj se upalnoj reumatskoj bolesti radi. Nefarmakološko liječenje (NFL) postalo je sastavni dio svih algoritama liječenja tih bolesnika, pri čemu medicinske vježbe imaju najvažniju ulogu. Čitav niz dokaza potvrđuje da je mišić sekretorni organ te se svakim ciklusom vježbanja oslobađaju proteini nazvani miokinima, među kojima je najznačajniji u mišiću sintetizirani IL-6, koji onda inhibira proizvodnju TNF-a, stimulira i inducira proizvodnju protuupalnih citokina, čime se ostvaruje značajan protuupalni učinak. Stoga se, suprotno ranijim strahovima kako tjelesna aktivnost može pogoršati upalu, smatra kako bi se terapijske vježbe mogle koristiti kao potencijalno potentni lijek za bolesnike s upalnim reumatskim bolestima zbog sinergističkog djelovanja s biološkom terapijom. Pritom ne treba zaboraviti niti ostale metode NFL-a koje imaju simptomatski učinak, kao što su različiti oblici fizikalne terapije i nutritivna potpora.

Glavna tema: autoinflamatorne bolesti Glavnu temu kongresa, autoinflamatorne bolesti (AIB), moderirale su prof. dr. sc. Marija Jelušić, prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić i doc. dr. sc. Daniela Marasović-Krstulović. Zanimljive teme i ugledni predavači predstavljali su središnji i stručno najatraktivniji dio kongresa. Set pozvanih predavanja otvorio je prof. Marco Gattorno iz Instituta “G. Gaslini“ u Genovi (Italija). Zbog svoje genetske prirode, većina AIB-a ima rani početak, u rasponu od prvih sati do prvog desetljeća života. Samo ograničen broj bolesnika doživi početak bolesti u odrasloj dobi. Međutim, zbog izuzetne rijetkosti kod većine tih poremećaja obično se uočava kašnjenje u postavljanju dijagnoze te je cilj predavanja bio dati kratak osvrt o navedenim bolestima, njihovim kliničkim manifestacijama i genetskim obilježjima.

 

Glavnu temu kongresa, autoinflamatorne bolesti, moderirale su prof. dr. sc. Marija Jelušić iz KBC-a Zagreb, prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić iz KBC-a Osijek i doc. dr. sc. Daniela Marasović-Krstulović iz KBC-a Split


   O pirinopatijama i ostalim inflamasomopatijama predavanje je održao prim. dr.sc. Marijan Frković u koautorstvu s prof. dr. sc. Marijom Jelušić iz KBC-a Zagreb. Sistemske autoinflamatorne bolesti (engl. systemic autoinflammatory diseases, SAIDs,) predstavljaju heterogenu skupinu većinom monogenskih poremećaja uzrokovanih mutacijama gena uključenih u kontrolu upalnih mehanizama. Suvremene genetske metode omogućuju kontinuirano prepoznavanje novih monogenskih SAIDs-a, čiji molekularni mehanizmi olakšavaju razumijevanje patogeneze te utiru put novim terapijskim opcijama.

Slijedilo je predavanje prim. dr. Marka Barešića iz KBC-a Zagreb o obiteljskoj mediteranskoj vrućici i autoinflamaciji s neutrofilnom dermatozom povezanom s pirinom, bolestima koje su monogenske autoinflamatorne bolesti sličnih kliničkih i laboratorijskih značajki kao i liječenja (kolhicin, blokatori interleukina- 1 i interleukina-6).

Doc. dr. sc. Joško Mitrović iz KB-a Dubrava govorio je o kriopirinskom sindromu periodične vrućice, vrlo rijetkom sindromu koji se nasljeđuje autosomno dominantno i čiji je nastanak povezans mutacijom NLRP3 gena na kromosomu 1q44. Uz visoke upalne biljege, tipična klinička obilježja su urtikarijalni osip, pogoršanje simptoma i znakova bolesti povezano izlaganjem hladnoći ili stresu, senzoneuralni gubitak sluha, mišićno-koštani simptomi, kronični aseptički meningitis i koštane abnormalnosti.

Dr. sc. Mario Šestan u koautorstvu s prof. dr. sc. Marijom Jelušić iz KBC-a Zagreb održao je predavanje o interferonopatijama i monogenskim vaskulitisima, klinički heterogenoj skupini poremećaja. Zahvaljujući sekvenciranju sljedeće generacije, mnogi neodređeni autoinflamatorni sindromi često mogu poprimiti genski i klinički identitet, nudeći tim bolesnicima nadu u nove terapijske opcije.

Doc. dr. sc. Dijana Perković iz KBC-a Split govorila je o Behҫetovoj bolesti, sistemskoj upalnoj bolesti koja zahvaća brojne organske sustave i dijeli određene zajedničke fenotipske osobine s drugim autoimunim i autoinflamatornim bolestima te spondiloartropatijama.

Prof. dr. sc. Porin Perić iz KBCa Zagreb je održao predavanje o autoinflamatornim bolestima kostiju, a u koje pripadaju sinovitis, akne, pustuloza, hiperostoza, osteitis (SAPHO) sindrom i kronični rekurirajući multifokalni osteomijelitis (CRMO) i neki rjeđi sindromi.

Glavni opći zaključci navedenih predavanja su potreba za prepoznavanjem, odnosno ranom dijagnostikom, primjenom adekvatnog liječenja i praćenja bolesnika uz multidisciplinarni pristup u zbrinjavanju bolesnika.

Nadalje, prof. Angelo Ravelli iz Instituta „G. Gaslini“ detaljno je prikazao novosti u dijagnostici i liječenju juvenilnog idiopatskog artritisa (JIA). Patogeneza sistemskog oblika bolesti (sJIA) složena je te uključuje autoinflamacijsku komponentu s proupalnim citokinima kao što su interleukin (IL)-1 i IL-6, uz rizik za razvoj po život opasnog sindroma aktivacije makrofaga (MAS). Postoji kontinuum sa Stillovom bolešću u odrasloj dobi (AoSD), čija se dijagnoza može postaviti u bolesnika bez artritisa. Nedavno su predloženi manje strogi dijagnostički kriteriji kako bi se omogućila ranija dijagnoza i liječenje. Ti novi dijagnostički kriteriji prolaze postupak validacije. Antagonisti IL-1 i -6 sve se više koriste u liječenju, a pokazali su se učinkovitima u kontroli aktivnosti bolesti u većine bolesnika omogućivši značajnom dijelu njih da postignu neaktivnu bolest. Autor je iznio svoje razumijevanje nekih ključnih razlika između različitih subpopulacija bolesnika sa sJIA-om i njihovih implikacija na prognozu i liječenje.

 

Prof. dr. sc. Srđan Novak iz KBC-a Rijeka održao je predavanje o Stillovoj bolesti odraslih, koja je obično obilježena visokom tjelesnom temperaturom, karakterističnim osipom, artritisom i grloboljom, a može imati akutni monofazičan, intermitentni ili kronični oblik. Na slici slijeva, u društvu prof. Tonka Vlaka, prof. Branimira Anića i prof. Simeona Grazija


Na kraju bloka održana su dva predavanja vezana uz AIB u adultnoj populaciji. Prof. dr. sc. Srđan Novak iz KBC-a Rijeka održao je predavanje o Stillovoj bolesti odraslih, koja je obično obilježena visokom tjelesnom temperaturom, karakterističnim osipom, artritisom i grloboljom, a može imati akutni monofazičan, intermitentni ili kronični oblik. Novija istraživanja govore o ključnoj ulozi Th 17 odgovora u patogenezi bolesti. Prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić iz KBC-a Osijek predavanjem o uričnom artritisu- gihtu podsjetila je da i ta bolest ima obilježja AIB-I, s često pridruženim kardiovaskularnim i bubrežnim bolestima. Unatoč prihvaćenim smjernicama za liječenje, i dalje se bilježi porast prevalencije uričnogartritisa, vjerojatno dijelom zbog nedovoljne suradljivosti bolesnika u kroničnom uzimanju lijekova kao i zbog neučinkovitosti te ograničenjima u primjeni dostupne terapije.

Pozvana predavanja

Pozvana predavanja stranih i domaćeg predavača održana su o skrbi za bolesnike s BehÇetovom bolesti, o još uvijek aktualnoj temi „COVID-u 19 - gdje smo danas?“ te o izazovima i greškama u dijagnostici aksijalnih spondiloartritisa.

Prof. Armen Yuri Gasparyan iz Odjela reumatologije, istraživanja i razvoja Russel Hall bolnice Sveučilišta u Birminghamu (Velika Britanija) i doc. Olena Zimba iz Sveučilišne bolnice u Krakov (Poljska) govorili su o liječenju BehÇetovoe bolesti, uz analizu dostupnih podataka koji opravdavaju nova istraživanja i ispitivanja za istraživanje pristupa liječenju BehÇetovoe bolesti i odabiru prve linije terapije. S obzirom da dostupne Cochranove sistematične revije ne pružaju snažnu snagu preporuke za odabir prve linije liječenja, a klinička istraživanja su niske razine kvalitete dokaza, autori opravdavaju nova istraživanja i ispitivanja novih pristupa liječenja.

 

Sekciju pozvanih predavanja moderirali su (slijeva) prof. dr. sc. Simeon Grazio i prof. dr. sc. Srđan Novak, a izlaganja su održali doc. dr. sc. Olena Zimba iz Lavova (Ukrajina), prof. dr. sc. Branimir Anić, moderator sekcije i predsjednik kongresa, prof. dr. sc. Bojan Polić s Medicinskog fakulteta u Rijeci i prof. dr. sc. Armen Yuri Gasparyan iz Birminghama (UK)


Prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med., iz Zavoda za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, kao prvi dopredsjednik (president elect) Europske federacije imunološkog društva održao je zanimljivo predavanje o COVID-19 pandemiji. Iznio je pregled dosadašnjih saznanja i osobnih spoznaja o biologiji virusa, imunološkom odgovoru na virus, razvoju novih cjepiva i perspektivi borbe s COVID-om 19.

Naime, svjedočimo upotrebi mRNA cjepiva, potpuno novoj platformi cjepiva u humanoj upotrebi, a koje će vjerojatno imati veću upotrebu u budućim cjepivima ili će se koristiti kao moguća genska terapija.

 

Prof. Xenofon Baraliakos, medicinski direktor Centra za reumatizam Sveučilišta Bochum Ruhr (Njemačka), održao je putem videoveze predavanje „Dijagnoza aksijalnih spondiloartritisa - izazovi i pogreške”. Dostupni postupci snimanja imaju različite mogućnosti vizualizacije ili predviđanja osteogeneze patognomonične za aksijalni spondiloartritis (axSpA)


Prof. Xenofon Baraliakos, medicinski direktor Centra za reumatizam Sveučilišta Bochum Ruhr (Njemačka), održao je putem videoveze predavanje „Dijagnoza aksijalnih spondiloartritisa - izazovi i pogreške“. Dostupni postupci snimanja imaju različite mogućnosti vizualizacije ili predviđanja osteogeneze patognomonične za aksijalni spondiloartritis (axSpA). Pojedinačne tehnike snimanja X-zrakama, kompjutoriziranom tomografijom (CT) i magnetskom rezonancijom (MRI) imaju prednosti i nedostatke u dijagnostici axSpA. Sve to čini snimanje ključnim alatom koji pridonosi osjetljivosti i specifičnosti u dijagnosticiranju axSpA. S druge strane, još uvijek postoji, dijelom zbog visoke osjetljivosti MRI-ja, sklonost pretjeranoj dijagnozi zbog različitih zamki. Kliničke, laboratorijske i radiološke podatke potrebno je uzeti u obzir kada se reumatolozima izravno obraćaju pacijenti ili kada od reumatologa zahtijevaju drugo mišljenje.

Tečaj društva medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta; nagrađeni posteri

Osim preglednih predavanja u sklopu glavne teme autoinflamatorne bolesti (10 preglednih radova) te tri pozvana predavanja, na kongresu je predstavljeno 49 istraživačkih radova, i to 15 kroz usmena priopćenja i 34 postera. Teme su bile raznolike, od autoinflamatornih bolesti do ostalih upalnih reumatskih bolesti. U okviru Sekcije mladih reumatologa omogućeno je manje iskusnim kolegama, napose specijalizantima, da pokažu vlastite rezultate i dostignuća u dijagnostici i terapiji, ali i izvornim istraživanjima (devet usmenih priopćenja).

 

Povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Frane Grubišić, doc. dr. sc. Dijana Perković i prim. Marko Barešić prvu nagradu za najbolji poster dodijelilo je Miroslavu Mayeru i sur. (KBC Zagreb), nagradu za drugi najbolji poster osvojili su Gordana Laškarin i sur. (Thalassotherapia, Opatija), a treće mjesto pripalo je Mevludinu Mekiću i sur. (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu)


U sklopu 36. edukacijskog tečaja društva medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta u reumatologiji i imunologiji govorilo se o čimbenicima rizika, dijagnostici, kliničkoj prezentaciji i liječenju AIB-a. Nadalje, govorilo se o zdravstvenoj njezi, fizioterapiji, radnoj terapiji i prehrani kod autoinflamatornih kao i kod ostalih upalnih reumatskih bolesti. Također, govorilo se o zadovoljstvu bolesnika liječenjem i kvaliteti života bolesnika s upalnom reumatskom bolesti. Istaknuta je važnost dobrih komunikacijskih vještina u medicini i zdravstvu kao i model organizacije rada odjela za reumatologiju i rehabilitaciju. Kroz dva prikaza bolesnika obrađeno je cijepljenje protiv COVID-a 19 kod bolesnika koji su na farmakološkoj terapiji, uz prikaz slučaja bolesnice s dermatomiozitisom iz perspektive medicinske sestre.

Na kraju tečaja organizirana je skupština Društva medicinskih sestara i tehničara u reumatologiji. Na sastanku sekcije udruga bolesnika održano je predavanje o autoinflamatornim bolestima.

U sklopu kongresa održan je sastanak Uredničkog odbora časopisa „Reumatizam“ te sjednica Upravnog odbora HRD-a.

Na kraju skupa proglašeni su najbolji posteri. Povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Frane Grubišić, doc. dr. sc. Dijana Perković i prim. Marko Barešić odlučilo je dodijeliti prvu nagradu Miroslavu Mayeru i sur. za poster „Procijepljenost protiv virusa SARS-CoV-2 među bolesnicima oboljelima od sustavnog eritemskog lupusa (SLE)“ (KBC Zagreb). Nagradu za drugi najbolji poster osvojili su Gordana Laškarin i sur. za rad „Usporedba kliničkih, laboratorijskih i radioloških značajki između bolesnika s HLA-B44+ spondiloartritisom i HLA-B27+ spondiloartritisom“ (Thalassotherapia, Opatija). Treće mjesto pripalo je Mevludinu Mekiću i sur. za poster „Teška aortna stenoza u sistemskoj sklerozi – što učiniti?“ (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu).

 

Na kongresu, koji je bio izuzetno dobro posjećen, naglašena je važnost nastavka dobre prakse zajedničkih sastanaka (i druženja), čime se promiče profesionalnost i visoka stručna razina te održava partnerski odnos između svih sudionika u procesu zbrinjavanja bolesnika. Prof. Anić je iskazao nadu da će kongres sljedeće godine biti održan isključivo uživo


Završnom riječi predsjednik kongresa i predsjednik HRD-a prof. Branimir Anić naglasio je važnost nastavka dobre prakse zajedničkih sastanaka (i druženja), čime se promiče profesionalnost i visoka stručna razina te održava partnerski odnos između svih sudionika u procesu zbrinjavanja bolesnika. Prof. Anić ujedno je iskazao nadu da će kongres sljedeće godine biti održan uživo.