XXIII. godišnji kongres Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem

Autor: Hana Skala Kavanagh

Od 14. do 17. listopada 2021. održan je 23. godišnji kongres Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem, u hibridnom obliku. Glavna tema kongresa bila je Sjögrenov sindrom. Program je obuhvatio znanstvena i stručna edukacijska predavanja te prikaz radova članova društva i gostiju. U predavanjima i na sastancima kongresa sudjelovali su zdravstveni profesionalci različitih profila te udruge bolesnika u svrhu promicanja profesionalnosti i visoke stručne razine te održanja dobrog kolegijalnog i partnerskog odnosa između svih sudionika u procesu zbrinjavanja bolesnika. U sklopu skupa održan je i sastanak Upravnog odbora časopisa „Reumatizam“ te sjednica Upravnog odbora HRD-a

OGLAS