MEDIX, God. 21 Br. 117  •  Osvrt na stručno događanje  •  Digestivna kirurgija HR ENG

XI. kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem

Davor Mendrila

U Opatiji je od 13. do 16. svibnja 2015. održan 11. kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju. U sklopu skupa održan je edukacijski sastanak „St. Mark‘s Day“ na kojem su stručnjaci uglednoga britanskog i međunarodnog referalnog centra za bolesti crijeva St. Mark‘s hospital u Londonu s domaćim stručnjacima predstavili nove spoznaje i dostignuća na području digestivne kirurgije. Održan je i jednodnevni skup Hrvatskog društva operacijskih sestara. Kongresu je bilo nazočno 538 sudionika, a prethodio mu je napredni tečaj laparoskopske kolorektalne kirurgije održan pod vodstvom doc. dr. sc. Marka Zelića na Klinici za kirurgiju KBC-a Rijeka.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 117