MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Pregledni članak  •  Kardiologija HR ENG

Xarelto u produljenoj profilaksi ponavljajućih venskih tromboembolijaXarelto in prolonged prophylaxis of recurrent venous thromboembolism

Aleksandar Knežević

Većina bolesnika s VTE-om (venski tromboembolizam) zahtijeva produljenu tromboprofilaksu ponavljajućih događaja. Prema aktualnim smjernicama ona se može provoditi antagonistima vitamina K (VKA), novijim oralnim antikoagulansima (NOAK), parenteralnim antikoagulansima ili malim dozama acetilsalicilatne kiseline. U kliničkom ispitivanju EINSTEIN CHOICE ispitivana je primjena rivaroksabana u dozama od 20 mg i 10 mg jedanput na dan u usporedbi s acetilsalicilatnom kiselinom u dozi od 100 mg jedanput na dan u produljenoj profilaksi ponavljajućih VTE-a kroz razdoblje od 12 mjeseci. Rizik za ponovljeni VTE bio je znatno manji u bolesnika randomiziranih na rivaroksaban 20 mg ili 10 mg nego u onih randomiziranih na acetilsalicilatnu kiselinu, uz nisku i usporedivu stopu većih krvarenja. Temeljem tog istraživanja, uz dozu od 20 mg, registrirana je i doza rivaroksabana od 10 mg za produljenu profilaksu ponavljajućih VTE-a. Liječenje rivaroksabanom jednostavno se započinje, uz mogućnost odabira doze pri produljenom liječenju VTE-a temeljem bolesnikova individualnoga profila rizika.

Ključne riječi:
produljena profilaksa; ponavljajući venski tromboembolizam; ENSTEIN CHOICE; rivaroksaban

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132

Most patients with VTE (venous thromboembolism) require prolonged thromboprophylaxis of recurrent events. According to the current guidelines, it can be done using vitamin K antagonists (VKA), novel oral anticoagulants (NOAC), parenteral anticoagulants or small doses of acetylsalicylic acid. In clinical trial EINSTEIN CHOICE administration of rivaroxaban 20 mg and 10 mg doses once daily in comparison to acetylsalicylic acid 100 mg once daily for extended prophylaxis of recurrent VTE was investigated for a period of up to 12 months. The risk of recurrent VTE was significantly lower with rivaroxaban 20 mg or 10 mg versus acetylsalicylic acid, with low and similar rates of major bleeding. Based on this study, together with 20 mg dose, rivaroxaban 10 mg was also registered for extended prophylaxis of recurrent VTE. Rivaroxaban treatment is simple to start, with the flexibility of choosing dose based on patient’s individual risk profile in VTE extended treatment.

Key words:
prolonged prophylaxis; recurrent venous thromboembolism; EINSTEIN CHOICE; rivaroxaban