Xarelto (rivaroksaban) u kardioverziji fibrilacije atrija: X-VeRT istraživanje

Autor: Vlatka Rešković Lukšić
Sažetak:

Antagonisti vitamina K (engl. vitamin K antagonists – VKA) tradicionalno se primjenjuju kao standardna terapija u tromboprofilaksi, u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija (engl. non‐valvular atrial fibrillation – NVAF), koji su podvrgnuti elektivnoj kardioverziji fibrilacije atrija (FA). X-VeRT bilo je prvo prospektivno randomizirano istraživanje s novim oralnim antikoagulansom u elektivnoj kardioverziji fibrilacije atrija. Rivaroksaban (Xarelto) je uspoređivan s dobro titriranim VKA-om kao tromboprofilaksom u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija, predodređenih za elektivnu kardioverziju. Rivaroksaban je sigurna i učinkovita alternativa VKA-u u tromboprofilaksi, u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija, koji su podvrgnuti elektivnoj kardioverziji te znatno skraćuje vrijeme do same kardioverzije. 

Ključne riječi:
fibrilacija atrija, kardioverzija, oralni antikoagulansi, rivaroksaban, varfarin

OGLAS