MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Sponzorirana reportaža HR ENG

Xarelto – odobrena nova indikacija (za bolesnike s koronarnom ili perifernom arterijskom bolešću)

Kristina Validžić

Europska agencija za lijekove (EMA) potkraj kolovoza 2018. odobrila je novu indikaciju za lijek Xarelto (rivaroksaban; vaskularna doza 2,5 mg dvaput na dan). Odobrena indikacija glasi: „Xarelto, primijenjen istodobno s acetilsalicilatnom kiselinom, indiciran je za prevenciju aterotrombotskih događaja u odraslih bolesnika koji imaju bolest koronarnih arterija ili simptomatsku bolest perifernih arterija s visokim rizikom od ishemijskih događaja.“ Indikacija proizlazi iz rezultata COMPASS ispitivanja, koji su premijerno prikazani na Europskom kardiološkom kongresu 2017. u Barceloni, uza snažan odjek. Tada je najavljeno da bi mogli imati značajan utjecaj na kliničku praksu. Xarelto je jedini noviji oralni antikoagulans (NOAK) u toj indikaciji.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132