„Williamsova ginekologija“ - Grupa autora

OGLAS


-treće izdanje


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdavanja: 2021.
Format: 22 x 28 cm;
Uvez: tvrdi
Opseg: 1272 stranice

 

Autori: Barbara L. Hoffman, John O. Schorge, Karen D. Bradshaw, Lisa M. Halvorson, Joseph I. Schaffer, Marlene M. Cortonž
(Urednici hrvatskog izdanja: Slavko Orešković, Željko Duić, Marina Ivanišević, Josip Juras, Držislav Kalafatić, Berivoj Mišković, Marina Šprem Goldštajn, Goran Vujić)


Svjetski poznat američki udžbenik „Williamsova ginekologija”, dosad preveden na brojne jezike, od ove je godine dostupan i na hrvatskom zahvaljujući predanom radu grupe hrvatskih urednika i mnogih liječnika specijalista ginekologije i opstetricije i specijalista radiologije i onkologije Katedre za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S obzirom na globalnu popularnost udžbenika i njegovu iznadprosječnu prihvaćenost na svjetskoj razini, članovi katedre odlučili su ga prevesti na hrvatski s ciljem da postane referentna literatura kako za specijalizante ginekologije i opstetricije, tako i za studente medicine i sve druge liječnike kojima je potreban pouzdan i osuvremenjen izvor znanja u tom području na hrvatskom jeziku. Glavna svrha prijevoda tog udžbenika standardizacija je nastavnog gradiva i njegovo usklađivanje s tekstovima svjetskih nastavnih baza, kao još jednog koraka u održavanju ravnopravnosti obrazovanja naših studenata i specijalista s onim u razvijenim zapadnim zemljama.

Sadržaj udžbenika podijeljen je u šest glavnih cjelina. U prvoj se obrađuju benigna stanja u općoj ginekologiji poput ginekoloških infekcija, endometrioze i kontracepcije, ali i pobačaja i pedijatrijske ginekologije. Druga cjelina posvećena je reprodukcijskoj endokrinologiji, neplodnosti i menopauzi, dok se treća bavi poremećajima dna zdjelice u žena i rekonstrukcijskim kirurškim liječenjem prolapsa zdjeličnih organa, inkontinencije i fistula. Ginekološka onkologija tema je četvrte cjeline, u kojoj se, uz neoplazme ženskih spolnih organa, govori i o načelima kemoterapije i radioterapije te gestacijskoj trofoblastičnoj bolesti. Peta cjelina opisuje elemente ginekološke kirurgije i uvod je u posljednju, šestu – atlas ginekološke kirurgije.

Svaka cjelina sadržava različit broj logično koncipiranih poglavlja. Sva očekivano donose definicije, čimbenike rizika i objašnjenja nastanka poremećaja, odnosno bolesti, epidemiološke podatke, opise kliničkih slika i dijagnostičkih postupaka te načine liječenja i donošenja terapijskih odluka. Također, sva su poglavlja primjereno ilustrirana što crtežima, grafovima i fotografijama, što pomno odabranim nalazima slikovnih pretraga. Tablice, kojima udžbenik također obiluje, donose informacije koje se najjasnije i najlogičnije mogu prikazati u takvu formatu, kao što su klasifikacije poremećaja i diferencijalne dijagnoze, znanstveno dokazani epidemiološki podatci i terapijski izbori, gdje se uz lijekove navode i njihove doze i način primjene. Naravno, gdje god je bilo moguće, informacije o farmakoterapiji u hrvatskom izdanju prilagođene su lokalnim okolnostima s obzirom na razlike između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država u odobrenim lijekovima, njihovim zaštićenim nazivima i indikacijama.

Tekst je pisan pristupačnim jezikom na razumljiv način, a opet znanstveno i utemeljeno na dokazima. Autori se često pozivaju na rezultate znanstvenih ispitivanja, iscrtavajući finu granicu između utvrđenoga znanja na koje se možemo osloniti i onoga što tek treba istražiti i ustanoviti. Utemeljenost navedenih informacija na dokazima dodatno je potkrijepljena popisom pozorno probrane najnovije znanstvene literature kojim završava svako poglavlje.

Izuzetno vrijedan dio udžbenika atlas je ginekološke kirurgije. Uz indikacije i opise izvođenja brojnih kirurških zahvata, atlas je, dosljedno nazivu, bogato opremljen crtežima pojedinih koraka određenoga zahvata, kao i fotografijama iz prakse. Opis svakoga kirurškog zahvata didaktički je podijeljen na preoperativne, intraoperativne i postoperativne korake. Uz praktične savjete i informacije kako pripremiti bolesnicu za zahvat, kako zahvat izvesti i kako se brinuti o bolesnici u postoperativnom razdoblju, navode se i detalji važni za svakoga postojećeg i budućeg ginekološkog kirurga, poput vrste i veličine konca koji valja upotrijebiti, instrumenta kojim se praktično poslužiti i šava koji je najbolje postaviti na određeno mjesto, za određeno tkivo.

Kazalo pojmova, kojim udžbenik završava, uvelike olakšava pronalaženje nekog pojma, a glavnoj orijentaciji čitatelja i raspoznavanju glavnih tematskih cjelina i bez otvaranja i listanja udžbenika pomažu različitim bojama obilježene margine stranica.

Koncept udžbenika „Williamsova ginekologija“ njegova klinička orijentiranost, jasno organizirano i prikazano znanje, bogatstvo tabličnih i slikovnih prikaza, govore sami po sebi koliko je truda uloženo u njegovo stvaranje, a sada je, zahvaljujući trudu naših liječnika specijalista, dostupan i na hrvatskom jeziku u jednako raskošnom izdanju.