Vozačka dozvola i ICD – idu li zajedno?

Autor: Ivan Bitunjac
Sažetak:

Posljednjih desetljeća svjedoci smo produljenja prosječne životne dobi i sve većeg udjela dobro kontroliranih kroničnih stanja u bolesnika. Pripisujemo to ubrzanome napretku tehnologije i primjeni tehnoloških otkrića u medicini. Jedno od takvih jest implantabilni kardioverterski defibrilator (ICD) koji je u mnogim istraživanjima dokazao svoju ulogu u sprječavanju nagle srčane smrti u rizičnih bolesnika. Takvi su bolesnici većim dijelom u funkcionalno dobrome stanju i zato su izazov u procjeni opasnosti da svojim stanjem zbog kojega im je ugrađen ICD ugroze druge. Jedna od najčešćih takvih situacija jest upravljanje motornim vozilom, koju bolesnici smatraju osnovnom životnom potrebom, bilo da se radi o osobnome automobilu ili o vozilu koje im donosi zaradu. Profesionalnim vozačima s indikacijom za ICD ili već ugrađenim ICD-om ne dopušta se upravljanje vozilom u profesionalne svrhe. Vozačima osobnih automobila dopušta se upravljanje vozilom s vremenskim ograničenjem koje ovisi o vrsti indikacije za ugradnju ICD-a (primarna ili sekundarna), ispravnosti rada uređaja, učestalosti pojave aritmije i ispravnom prepoznavanju iste.

Ključne riječi:
implantabilni kardioverterski defibrilator (ICD); medicina rada; profesionalni vozači; srčani zastoj; vozačka dozvola; zloćudna aritmija