MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Pregledni članak  •  Medicina rada i sporta HR ENG

Vozačka dozvola i ICD – idu li zajedno?Driving licence and ICD – do they go together?

Ivan Bitunjac

Posljednjih desetljeća svjedoci smo produljenja prosječne životne dobi i sve većeg udjela dobro kontroliranih kroničnih stanja u bolesnika. Pripisujemo to ubrzanome napretku tehnologije i primjeni tehnoloških otkrića u medicini. Jedno od takvih jest implantabilni kardioverterski defibrilator (ICD) koji je u mnogim istraživanjima dokazao svoju ulogu u sprječavanju nagle srčane smrti u rizičnih bolesnika. Takvi su bolesnici većim dijelom u funkcionalno dobrome stanju i zato su izazov u procjeni opasnosti da svojim stanjem zbog kojega im je ugrađen ICD ugroze druge. Jedna od najčešćih takvih situacija jest upravljanje motornim vozilom, koju bolesnici smatraju osnovnom životnom potrebom, bilo da se radi o osobnome automobilu ili o vozilu koje im donosi zaradu. Profesionalnim vozačima s indikacijom za ICD ili već ugrađenim ICD-om ne dopušta se upravljanje vozilom u profesionalne svrhe. Vozačima osobnih automobila dopušta se upravljanje vozilom s vremenskim ograničenjem koje ovisi o vrsti indikacije za ugradnju ICD-a (primarna ili sekundarna), ispravnosti rada uređaja, učestalosti pojave aritmije i ispravnom prepoznavanju iste.

Ključne riječi:
implantabilni kardioverterski defibrilator (ICD); medicina rada; profesionalni vozači; srčani zastoj; vozačka dozvola; zloćudna aritmija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 150/151

In recent decades, we have witnessed an increase in average life expectancy and an increasing proportion of well-controlled chronic conditions in patients. We attribute this to the accelerated advancement of technology and the application of technological discoveries in medicine. One such is the implantable cardioverter defibrillator (ICD) which has proven in many studies its role in preventing sudden cardiac death in at-risk patients. Such patients are in a functionally good condition for most of their time and therefore present a challenge in assessing the risk that their condition, due to which their ICD has been implanted, would pose to others people around them. One of the most common such situations is driving a motor vehicle, which some patients consider a basic necessity of life, whether it is a personal car or professional driving. Professional drivers with an ICD indication or with an already installed ICD are not allowed to drive for professional purposes. Private drivers are allowed to drive with a time limit which depends on the type of indication for the implantation of the ICD (primary or secondary), the functionality of the device, the occurrence and correct detection of arrhythmia.

Key words:
driving licence; implantable cardioverter defibrillator (ICD); malignant arrhythmia; occupational medicine; professional drivers; sudden cardiac arrest