Vitamin D u prevenciji dentalnog karijesa i parodontitisa

Prema istraživanju portugalske znanstvenice Catie Carvalho Silva i njezinog tima, nedostatak vitamina D povezan je sa značajnim promjenama u dentalnim strukturama. Kod djece može izazvati oštećenja cakline i dentina, koji su identificirani kao visoki čimbenici rizika za karijes u dječjoj dobi. Studija koja je obuhvaćala 335 djece s područja portugalskog grada Porta i okolice imala je za cilj procijeniti povezanost između niske razine 25-hidroksivitamina D (skraćeno 25(OH)D) u serumu i prevalencije karijesa na mješovitoj denticiji sedmogodišnje djece. Prikupljeni su podaci o demografskom i socijalnom stanju djece, zdravstvenom stanju, ponašanju u vezi sa zdravljem zuba te pregledu zuba koji uključuje trajne prve kutnjake. Dodatno su prikupljeni i uzorci krvi za analizu vitamina D.

OGLAS