Vitamin D u imunologiji

Autor: Marija Bakula, Branimir Anić
Sažetak:

Ključna uloga vitamina D u metabolizmu kalcija i na zdravlje kostiju dobro je poznata u medicini. Također, do danas je objavljeno mnogo istraživanja o imunomodulatornome učinku vitamina D i njegovome utjecaju na razvoj autoimunosnih bolesti. Ovisno o izloženosti Sunčevu zračenju te, posljedično, o razini vitamina D u organizmu, u nekim područjima svijeta izraženija pojavnost autoimunosnih bolesti poput reumatoidnog artritisa, sustavnoga lupusa, multiple skleroze i šećerne bolesti tipa I. Iako se mnogo zna o patogenezi tih bolesti, točan etiopatogenetski mehanizam utjecaja vitamina D nije u potpunosti razjašnjen. U ovome radu opisat ćemo neke osnovne značajke vitamina D, a poseban naglasak stavit ćemo na utjecaj vitamina D na imunosni sustav i razvoj sustavnih bolesti vezivnoga tkiva.

Ključne riječi:
autoimunosne bolesti; imunomodulatorni učinak; vitamin D

OGLAS