MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija HR ENG

Virusni hepatitisi (B i C) i trudnoćaViral hepatitis (B and C) and pregnancy

Marina Premužić, Snježana Škrablin Kučić, Martina Demaria, Vojko Mavrinac, Melanija Radas Ražov, Ivana Mikolašević

Glavni simptomi kronične virusne infekcije hepatitisom B (HBV) i kronične virusne infekcije hepatitisom C (HCV) jesu umor i nelagoda pod desnim rebrenim lukom. Kronična infekcija HBV-om i HCV-om nema znatan učinak na tijek trudnoće osim ako ne postoji znatna fibroza ili ciroza jetre. U svake trudnice potrebno je učiniti probir na HBV, koji se sastoji u analizi HBsAg-pozitivnosti. Lijek izbora za liječenje kronične infekcije HBV-om u trudnoći jest tenofovir disoproksil-fumarat (TDF). Vertikalna infekcija dojenčadi rođenih od HBsAg-pozitivnih majki povezana je s većim rizikom za kronične infekcije. Potrebna je imunoprofilaksa novorođenčadi svih HBV-pozitivnih majki, koja se sastoji u cijepljenju i primjeni anti-HBs imunoglobulina. U trudnica s visokom viremijom uputna je primjena TDF-a u trećem trimestru trudnoće. Prevalencija anti-HCV pozitivnosti u trudnica u Europi je 1,7–2,5%. Rizik za prijenos kronične infekcije HCV-om s majke na dijete je malen i odvija se transplacetnim putem. Nedavna su istraživanja pokazala da postoji veći rizik za prijevremeni porođaj u trudnica koje su pozitivne na HCV te da je pozitivnost na HCV povezana s povećanom incidencijom intrahepatične kolestaze u trudnoći.

Ključne riječi:
kronična virusna infekcija hepatitisom B; kronična virusna infekcija hepatitisom C; trudnoća

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1

The main symptoms of chronic hepatitis B virus infection (HBV) and chronic hepatitis C virus infection (HCV) are fatigue and discomfort under the right side of a rib cage. Chronic HBV and HCV infections have no significant effect on the course of pregnancy unless in case of a significant fibrosis or cirrhosis of the liver. Every pregnant woman has to undergo a HBV screening for the HBs-Ag positivity. The medication of choice for chronic HBV infection in pregnant women is tenofovir disoproxil fumarate (TDF). Vertical infection of infants born to HBsAg-positive mothers is associated with a higher risk of chronic infection. Immunoprophylaxis is required for the newborns of all HBV positive mothers, consisting of vaccination and application of anti-HBS immunoglobulins. In pregnant women with high viremia, the use of TDF in the third trimester of pregnancy is indicated. The prevalence of anti-HCV positivity in pregnant women in Europe is 1.7 – 2.5%. The risk of transmission of chronic HCV infection from the mother to the child is low, being transplacental. Recent studies have shown that there is a higher risk for premature delivery in pregnant women who are HCV positive and that the HCV positivity is associated with an increased incidence of intrahepatic cholestasis in pregnancy.

Key words:
chronic hepatitis B virus infection; chronic hepatitis C virus infection; pregnancy