MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Osvrt na stručno događanje  •  Infektologija HR ENG

VIII. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama

Snježana Židovec, Višnja Škerk

Urogenitalne i spolno prenosive infekcije jedan su od vodećih uzroka akutnih bolesti, kroničnog oštećenja zdravlja i smrtnosti, s mogućim teškim medicinskim i psihološkim posljedicama za milijune žena, muškaraca i dojenčadi. Ubrajaju se u najčešće infektivne bolesti ljudi u svijetu te su važan javnozdravstveni problem spolnog i reproduktivnog zdravlja. Cilj je 8. kongresa o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama u Opatiji bio pružiti pregled zanimljivih i aktualnih stručnih i znanstvenih spoznaja o kliničkim, epidemiološkim, mikrobiološkim i imunološkim aspektima urogenitalnih i spolno prenosivih infekcija, što je kroz šest sekcija i 29 pozvanih predavanja uspješno ostvareno.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 124/125