MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Osvrt HR ENG

VIII. Adriatic dani kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) i bolesti plućnog intersticija (IBP) - (8th Adriatic COPD & ILD Days)

Višnja Dukić

Na okupljanju regionalnog karaktera o kroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća i intersticijskim bolestima pluća sudjelovali su specijalisti pulmologije, radiologije i imunologije iz Slovenije, Hrvatske, BiH te Srbije i Crne Gore, uz virtualno priključivanje predavača iz Italije. Tijekom prvoga dana skupa predstavljena je važna novost za liječenje bolesnika s intersticijskim bolestima pluća, dok je drugoga dana skup podijeljen na dvije glavne teme: KOPB i plućna fibroza u intersticijskim bolestima pluća. Poseban naglasak stavljen je na prevenciju: isticanje važnosti čistog zraka te organizaciju preventivnih javnozdravstvenih akcija kojima bi se osvijestila važnost zdravog načina života i „zdravog udaha“


 

U Dubrovniku je od 17. do 19. rujna 2021. održan stručni skup 8th Adriatic COPD & ILD Days. Na okupljanju regionalnog karaktera o kroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća (KOPB) i intersticijskim bolestima pluća (engl. interstitial lung disease, ILD) sudjelovali su specijalisti pulmologije, radiologije i imunologije iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije i Crne Gore, uz virtualno priključivanje predavača iz Italije. Cijeli događaj je održan u skladu s važećim epidemiološkim mjerama, što uz odličnu organizaciju tvrtke Boehringer Ingelheim nije pričinjavalo problem.

Tijekom prvoga dana skupa predstavljena je važna novost za liječenje bolesnika s intersticijskim bolestima pluća (IBP), dok je drugoga dana skup podijeljen na dvije glavne teme: KOPB i plućna fibroza (PF) u IBP-u te su predavanja i radionice održavani u više predavaonica istodobno.

Proširenje indikacije za nintedanib

Glavna novost skupa jest proširenje indikacije za lijek nintedanib, koji je do sada korišten u liječenju oboljelih od idiopatske plućne fibroze (IPF). S obzirom na nove spoznaje i rezultate brojnih kliničkih ispitivanja, lijek je odobren i za liječenje bolesnika s drugim kroničnim fibrozirajućim intersticijskim bolestima pluća s progresivnim fenotipom, kao i u bolesnika s intersticijskom bolesti pluća u sistemskoj sklerozi. Ta značajna novost uvelike će olakšati terapijski pristup oboljelima od navedenih teških kroničnih bolesti.

Program plućna fibroza – intersticijska bolest pluća

Program je počeo predavanjem o reumatološkim algoritmima za plućnu fibrozu vezanu uz sistemske bolesti, a nastavljen je radiološkim pogledom na patologiju plućnog intersticija, tj. predavanjem o ulozi HRCT-a (engl. high resolution computed tomography) u dijagnostici i praćenju intersticijskih bolesti pluća.

Naglasak je stavljen na procjenu retikularnog uzorka i procjenu postotka fibroze pluća u praćenju progresije bolesti. Govorilo se o procjeni plućne funkcije u intersticijskim bolestima pluća, o iskustvu liječenja nintedanibom kao i kombinaciji nintedaniba i imunosupresivne terapije u liječenju kroničnih fibrozirajućih intersticijskih bolesti pluća s progresivnim fenotipom.

Istaknuta je neizostavna uloga multidisciplinarnog tima u dijagnosticiranju i liječenju oboljelih od intersticijskih bolesti pluća. Kao i obično, prikazi slučajeva izazvali su konstruktivnu raspravu brojnih stručnjaka iz navedenog područja.

Program KOPB

U programu posvećenom KOPBu istaknut je podatak o značajno manjem broju teških egzacerbacija KOPB-a za vrijeme COVID-19 pandemije, što daje nova saznanja i poticaj na snažnije mjere prevencije egzacerbacija u budućnosti s obzirom na visoku učestalost virusnih egzacerbacija među KOPB bolesnicima, a koje su sada u dobroj mjeri izostale zbog zaštitnih higijenskoepidemioloških mjera. Naglasak je ponovno stavljen na važnost adherencije i odabir pravog inhalera za svakog bolesnika, uz praktične savjete o mjerenju vršnoga inspiratornog protoka u pulmološkoj ambulanti kako bi svaki bolesnik dobio lijek koji zaista može udahnuti.

Istaknuta je važnost edukacije bolesnika kao i golem utjecaj fizičke aktivnosti na prognozu KOPB bolesnika. Nazočni su dobili savjete o jednostavnim mjerenjima u pulmološkoj ambulanti kojima se lako može procijeniti stanje muskulature pacijenata, npr. uvođenje testa sjedanja i ustajanja sa stolca u jednoj minuti na pulmološkim pregledima, kao i o procjeni kojeg bolesnika uputiti u program plućne rehabilitacije.

Pogled u budućnost Poseban naglasak stavljen je na prevenciju: isticanje važnosti čistog zraka te organizaciju preventivnih javnozdravstvenih akcija kojima bi se osvijestila važnost zdravog načina života i „zdravog udaha“. Kako je već spomenuto, radi prevencije egzacerbacija KOPB-a, i u budućnosti valja KOPB bolesnicima isticati važnost korištenja zaštitne maske kako bi se zaštitili od respiratornih infekcija koje izazivaju akutne egzacerbacije KOPB-a. Istaknuta je potreba za boljom komunikacijom pulmološke struke prema javnosti te su navedeni okvirni planovi na tom polju za sljedeće razdoblje.

Uza sve navedeno, budućnost pulmologije djeluje zaista dobro.