MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Uvodnik  •  Javno zdravstvo / Psihijatrija / Neurologija HR ENG

VII. edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti EdukAl 2021.

Tina Župetić

Mini EdukAl 2021. je u okviru teme „Demencija i COVID-19“ razmotrio različite aspekte dugotrajnih utjecaja pandemije na osobe s demencijom, posebice ograničenja njihovog kretanja i potrebne im prilagođene psiho-socijalne potpore, nove lijekove i nove kapacitete odjela za osobe s demencijom u domovima za starije, kao i niz praktičnih savjeta. Kako pandemija traje već dvije godine, budi se velika zabrinutost i postavljaju hipoteze o njenim mogućim posljedicama na kognitivnu sposobnost osoba koje su preboljele COVID-19, a sve to je bilo izneseno i u sklopu konferencije. Kao i prethodnih godina, jedan od ciljeva konferencije je povećati svjesnost o sveprisutnom problemu demencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 150/151