MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Osvrt na stručno događanje  •  Javno zdravstvo / Psihijatrija / Palijativna medicina HR ENG

VI. edukativna konferencija HUAB-a i III. regionalna konferencija PSŽ-a o Alzheimerovoj demenciji – mini EdukAl 2020

Tina Župetić

Općenito je briga o osobama s demencijom zahtjevna dužnost, a trenutačna epidemiološka situacija u nju unosi dodatne prepreke i za njego[1]vatelje, a i bolesnike. Ovogodišnji mini EdukAl „Demencija i COVID-19“, spoj 6. edukativne konferencije o Alzheimerovoj bolesti i 3. regionalne konferencije Požeško-slavonske županije o Alzheimerovoj bolesti, održan je 18. prosinca 2020. u online obliku. Konferenciju je organizirala Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest u suradnji s Palijativnim timom LiPA, pod pokroviteljstvom Alzheimer's Disease International, Alzheimer Europe, Grada Zagreba, Grada Umaga i Grada Lipika te medijskim pokroviteljstvom časopisa „Medix“

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146