MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Venska tromboembolija u djece – klinička slika i liječenjeVenous thromboembolism in children – clinical features and treatment

Ernest Bilić

Venske tromboembolije (VTE) u odraslih osoba puno su češće negoli u djece. Međutim, posljednjih dvadesetak godina zabilježen je znatan porast incidencije tromboza u djece, posebice u tercijarnim zdravstvenim ustanovama. Novorođenčad i adolescenti su skupine s najvećim rizikom za nastanak VTE-a. U slučaju i najmanje sumnje na pojavu tromboze u djece potrebno je učiniti temeljiti klinički pregled, a od pretraga najmanje ultrazvučnu pretragu te D-dimere iz krvi. Kada se dijagnosticira VTE najbolje je odmah započeti terapiju ili konzultirati središta s iskustvom u liječenju djece oboljele od tromboza. Pravodobno započeta terapija prikladnom dozom lijeka dovodi do vrlo brzog poboljšanja i boljega konačnog ishoda liječenja.

Ključne riječi:
djeca; venske tromboembolije

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

Venous thromboembolism (VTE) has a higher occurrence in adults than in children. However, in the last twenty years there has been a significant increase in the incidence of thrombosis in children, especially in tertiary referral hospitals. Infants and adolescents have the highest risk for VTE. In the case of the slightest suspicion of thrombosis in children it is necessary to do a thorough clinical examination and at least an ultrasound examination, as well as D-dimmer from the blood. When VTE is diagnosed, it is best to start the treatment immediately or to consult a center with experience in treating children suffering from thrombosis. Timely initiated therapy with an appropriate dose of the drug leads to very rapid improvement and a better final outcome of treatment.

Key words:
child; venous thromboembolism