MEDIX, God. 23 Br. 127/128  •  Pregledni članak  •  Dentalna medicina HR ENG

Važnost liječenja parodontne bolesti u onkoloških bolesnikaThe importance of treating periodontal disease in oncology patients

Nives Rinčić

 Parodontitis je kronična upalna bolest infektivne etiologije koja zahvaća potporna tkiva zuba, a uzrokuju je specifični parodontni patogeni iz dentobakterijskoga plaka (uglavnom gram-negativni anaerobi). Tijekom bolesti dolazi do destrukcije potpornih tkiva zuba, pri čemu se stvaraju duboki parodontni džepovi, a njihov ulcerirani epitel označuje mjesto ulaska bakterija i njihovih toksina u sustavnu cirkulaciju. U normalnim okolnostima imunosni sustav domaćina uspješno se bori protiv parodontnih patogena i neutralizira njihovu diseminaciju. Međutim, u onkoloških bolesnika, u kojih je imunosni sustav suprimiran djelovanjem kemoterapeutika, dolazi do razvoja neutropenije što znači velik izazov u liječenju tih bolesnika jer ih stavlja u skupinu visokog rizika za razvoj različitih bakterijskih infekcija. Inficirani parodont u njih može djelovati kao fokalno žarište za različite sustavne infekcije, osobito kad se zna da zreli dentalni plak sadržava i do 1–2 × 1011 mikroorganizama po gramu plaka, a ukupna površina ulceriranog epitela parodontnoga džepa kod težih oblika parodontitisa može iznositi čak i do 35 cm2. Stoga je u tih bolesnika od iznimne važnosti pravodobno postavljanje dijagnoze parodontne bolesti te provođenje adekvatnih terapijskih postupaka kojima će se znatno umanjiti bakterijsko opterećenje, a sve s ciljem poboljšanja njihova općega zdravstvenog stanja i minimaliziranja rizika tijekom kemoterapijskog liječenja.

Ključne riječi:
gingivitis; imunosni odgovor; kemoterapija; parodontitis

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF

Periodontitis is a chronic inflammatory disease of infectious etiology that affects the supporting tissue of the teeth. It is caused by specific periodontal pathogens from dentobacterial plaque (mostly gram-negative anaerobes). During the course of the disease, destruction of tooth supporting tissues creates deep periodontal pockets. Their ulcerative epithelium represents the site of entry for bacteria and their toxins into systemic circulation. In normal circumstances, the host’s immune system successfully fights against periodontal pathogens and neutralizes their dissemination. However, in cancer patients, whose immune system is suppressed by chemotherapy, neutropenia develops. This is a major challenge in treating these patients who are under a high risk of developing various bacterial infections. Infected periodontium in these patients may act as a focal point for a variety of systemic infections – especially as it is known that a mature dental plaque contains up to 1–2 × 1011 microorganisms per gram of plaque. Total surface area of the ulcerated periodontal pocket epithelium in severe forms of periodontitis may be up to 35 cm2. Therefore, in these patients timely diagnosis of periodontal disease and the implementation of appropriate therapeutic procedures are of utmost importance as it will significantly reduce the bacterial burden aiming to improve patient’s general health and minimize the risk of developing complications during chemotherapy treatment. 

Key words:
Chemotherapy; Gingivitis; Immune Response; Periodontitis