MEDIX, God. 23 Br. 127/128  •  Pregledni članak  •  Onkologija HR ENG

Važnost i obilježja psihološke podrške onkološkim bolesnicimaThe importance and characteristics of psychological support to oncology patients

Latinka Basara, Lovorka Brajković

Psihološki aspekti onkoloških bolesti dugo nisu dobivali pozornost koja im pripada. S obzirom na to da potvrda postojanja zloćudne bolesti u većine ljudi aktivira brojne i snažne emocije, psihička uznemirenost i emocionalne teškoće česta su pojava. Zadaća pružanja psihološke podrške upravo je olakšavanje procesa suočavanja s bolešću i poticanje osobe na život unatoč bolesti. Bolešću nisu pogođeni samo bolesnici već i njihove obitelji, prijatelji, skrbnici i čitava zajednica. Psihološka podrška kod zloćudnih bolesti često se zamjenjuje s pripremom osobe na „kraj života“ što je samo jedan njezin dio. Točnije je da podrška uključuje i socijalne i psihološke varijable kojima se oboljeloj osobi i članovima obitelji nastoji pomoći u ponovnoj uspostavi osjećaja kontrole nad životima, bolešću i liječenjem. Cilj je također, pomoći im umanjiti stres uzrokovan osjećajem ugroze života uporabom kognitivnih i bihevioralnih tehnika te osiguravanjem odnosa koji podrazumijeva brigu i podršku. U tom procesu pružanja podrške, neobično je važno točno i pravodobno prepoznati da potreba za psihološkom podrškom uopće postoji.

Ključne riječi:
psihološka podrška; socijalna podrška; zloćudna bolest; suočavanje; liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 127/128

The psychological aspects of oncology have not been given the attention they deserve. Psychological disturbances and emotional difficulties are not uncommon in patients with malignant disease, as the confirmation of disease may activate numerous, powerful emotions. The main task of providing psychological support is to facilitate the process of coping with the disease and to encourage them to live despite the disease. Cancer affects not only the patient, but also their families, friends, caregivers and the entire healthcare system. Psychological support for malignant diseases is often associated with preparing a person for the “ending of life”, which is just one of the components. Support should include both social and psychological variables to help a patient and their family members in restoring the feeling of having control over their lives, disease and treatment. Stress, caused by the fear of losing their life, is managed through cognitive and behavioral techniques, as well as through ensuring relationships that imply care, predictability, respect, consideration and instrumental support. In the process of providing support, timely and correct recognition for the need of psychological support is of utmost importance.

Key words:
Adaptation, Psychological; Psychological Support; Social Support; Malignant Disease; Treatment