MEDIX, God. 21 Br. 117  •  Sponzorirani članak  •  Endokrinologija / Dijabetologija HR ENG

Važnost dobrih kardiovaskularnih ishoda u liječenju dijabetesa tipa 2: rezultati dijabetološke grane istraživanja ADVANCE-ONThe importance of good cardiovascular outcomes in the treatment of Type 2 Diabetes: Results from the diabetology arm of the ADVANCE-ON study

Dubravka Jurišić-Eržen

Povezanost šećerne bolesti tipa 2 i kardiovaskularne bolesti poznata je dugi niz godina. Istraživanje ADVANCE-ON, opservacijski produžetak jednog od najznačajnijih kliničkih istraživanja s područja dijabetologije, istraživanja ADVANCE, pomoglo je u određivanju novih aspekata u njihovom međusobnom odnosu, koji imaju veliki značaj za svakodnevnu kliničku praksu. ADVANCE-ON je obuhvatio 8494 bolesnika s dijabetesom tipa 2, koji su praćeni ukupno 10 godina, pet godina tijekom osnovnog ispitivanja i pet godina tijekom njegovog nastavka. Dijabetološka grana istraživanja potvrdila je kardiovaskularnu sigurnost intenzivnog liječenja temeljenog na gliklazidu MR i pokazala održanje renalnih terapijskih benefita. U antihipertenzivnoj grani održan je učinak na sniženje ukupne i kardiovaskularne smrtnosti. 

Ključne riječi:
ADVANCE; ADVANCE-ON; dijabetes; gliklazid MR; kardiovaskularna sigurnost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 117

The correlation between type 2 diabetes and cardiovascular disease has been well known for several years. The study ADVANCE-ON, an observational extension of one of the most important clinical studies in the field of diabetology, the ADVANCE study, helped in determining the new aspects of their mutual relations, which have a great importance in daily clinical practice. ADVANCE-ON included 8.494 patients with type 2 diabetes who were monitored for a total of 10 years, five years during the main study and five years during its continuation. The diabetology arm of the study confirmed the cardiovascular safety of the intensive treatment, based on gliclazide MR, and showed the maintenance of renal benefits. In the anti-hypertensive arm, an overall reduction of total and cardiovascular mortality was reduced. 

Key words:
ADVANCE; ADVANCE-ON; cardiovascular safety; diabetes; gliclazide MR