MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Osvrt na stručno događanje HR ENG

V. kongres Hrvatskog društva za istraživanje raka

Maja Sabol, Sonja Levanat, Petar Ozretić

U organizaciji Hrvatskog društva za istraživanje raka u Zagrebu je održan kongres „HDIR-5: Primjena znanosti u medicini – ciljevi i terapije“. Organizatori su okupili svjetske i hrvatske stručnjake iz različitih područja vezanih uz rak sa svrhom boljeg povezivanja bazičnih i kliničkih istraživanja te upoznavanja novih mogućnosti u liječenju. Konferencija je obuhvaćala pet najatraktivnijih područja u istraživanju raka: mreže staničnih prijenosa signala, genomika i epigenomika tumora, metastaziranje i invazivnost, imunoonkologija i ciljane terapije, a održan je i mini-simpozij o signalnom putu HH-GLI. Konferenciji je prisustvovalo oko dvjesto sudionika.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132