MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Osvrt na stručno događanje  •  Neurologija HR ENG

V. hrvatski kongres „Dileme u neurologiji“ s međunarodnim sudjelovanjem

Zdravka Poljaković

Glavne teme skupa bile su Neurologija i žene, Neuromonitoring ili neuroimaging, Neurodegenerativne bolesti u mlađoj životnoj dobi, Genetika u neurologiji, Autonomni živčani sustav, Bol i terapija kompleksnih neuropatskih stanja, te atraktivni Neurološki forum – Dileme u hitnoj neurološkoj ambulanti. Održano je i pet satelitskih simpozija o novim mogućnostima liječenja neuroloških bolesti te sedam radionica, čiji je primarni cilj bio razmjena iskustava putem prikaza slučajeva. Skup „Dileme u neurologiji“ prvi je neurološki i jedan od prvih medicinskih kongresa u Hrvatskoj koji je izradio vlastitu aplikaciju za „pametne telefone“, koja je s uspjehom predstavljena i primijenjena.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123