MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Stručni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Uzroci abdominalnih kolika u djece školske dobi u ambulanti opće medicineCauses of abdominal colic in school-age children encountered in general practice

Slobodanka Grgurić

Abdominalne kolike jedan su od najčešćih simptoma zbog kojeg se ljudi javljaju liječniku, a mogu biti povezane s brojnim stanjima u organizmu. Lista uzroka boli u trbuhu izuzetno je dugačka, a u ovom radu prikazane su kolike kao jedan od najčešćih razloga za bolničko zbrinjavanje djece i mladeži. Cilj: Temeljni je cilj istraživanja bio istražiti zbog kojih se simptoma ili skupine simptoma javljaju djeca školske dobi u ambulantu obiteljske medicine s problemom abdominalnih kolika, te koje su najčešće postavljene dijagnoze kod te djece, a sporedni su ciljevi bili istražiti koliko je epizodnih, a koliko rekurentnih bolova u trbuhu, te postoji li razlika u odnosu na spol. Materijal i metode: Istraživanje je provedeno retrospektivnom metodom slučajnog uzorka 50-oro djece s dijagnozom R10. Rezultati: Statističkom obradom podataka o učestalosti pojave epizodnih i rekurentnih abdominalnih bolova utvrđeno je da nema statističkog značaja na razini 95%-tne pouzdanosti (p >0,05) u proučavanom uzorku djece s obzirom na spol. Zaključak: Iza simptoma abdominalnih kolika krije se niz različitih dijagnoza, te je uz bol najčešće prisutno više simptoma istovremeno, bez obzira radi li se o epizodnim ili rekurentnim bolovima. 

Ključne riječi:
abdominalne kolike; akutni abdomen; bol u trbuhu; djeca; uzrok kolika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

Abdominal colic is one of the most frequent symptoms that brings patients to a doctor. Abdominal colic may be associated with numerous conditions and the list of its causes is long and varied. In this article, we describe abdominal colic as one of the most frequent reason of hospitalisation of children and adolescents. Aim: The primary aim was to determine the symptoms or groups of symptoms associated with abdominal colic that bring school-age children to a general practice office and the most frequent diagnoses in these children. Secondary aims were to determine the number of single and recurrent episodes of abdominal pain and possible difference in their frequency between girls and boys. Material and method: The study was designed retrospectively and carried out in a sample of 50 children with a diagnosis code R10. Results: The statistical analysis using 95% significance level showed no significant difference between girls and boys in the frequency of single and recurrent episodes of abdominal pain. Conclusion: A range of different diagnoses underlie the symptoms of abdominal colic. The abdominal pain is often accompanied with multiple symptoms at the same time, irrespective of the number of colic episodes. 

Key words:
abdomen, acute; abdominal pain; child; colic; colic, etiology