MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Uvodnik  •  Psihijatrija HR ENG

Uvodnik

Ninoslav Mimica

 

Alzheimerova bolest (AB) nije, na žalost, rijetka bolest kako smo to prije znali govoriti pa i učiti druge, već je to bolest koja najčešće dovodi do sindroma demencije i s kojom se svakodnevno susreću liječnici opće/obiteljske medicine. Danas, kad procjenjujemo da od nekog oblika demencije u Hrvatskoj boluje više od 80.000 osoba, (a dvije trećine od toga otpada na AB) te kad se procjenjuje da u svijetu ima više od 38 milijuna osoba s demencijom i kad se predviđa da će se ova brojka svakih dvadeset godina udvostručivati te da će do 2050. godine broj oboljelih od demencije prijeći 115 milijuna, svakako je opravdano govoriti o epidemiji demencije koja nam kuca na vrata, odnosno o demenciji kao prioritetnom javnozdravstvenom problemu.

Razmatrajući spomenute činjenice, moramo se kritički osvrnuti i na dosadašnju situaciju u Republici Hrvatskoj glede liječenja osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti i posljedične demencije. Naime, u Hrvatskoj, usprkos dugogodišnjim upornim i argumentiranim apelima struke i javnosti, standardno farmakološko liječenje AB-a, sve do nedavno, nije bilo dostupno potrebitima, tj. niti jedan lijek iz skupine antidementiva nije bio odobren na teret Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, iako su tri lijeka već godinama registrirana u Hrvatskoj. To je konkretno značilo, da su oboljeli bili prisiljeni kupovati lijekove ili se ne liječiti (što je, na žalost bio češći slučaj s obzirom na financijsko stanje oboljelih). Dolaskom memantina na dopunsku listu osiguravatelja nadamo se da su odškrinuta vrata i za druge antidementive koji svakako imaju mjesto u standardnoj terapiji AB-a. Na taj način približili bismo se europskom standardu u farmakološkom liječenju oboljelih od AB-a, a koji se već odavno prakticira u cijelom našem okruženju.

Cilj je tematskoga broja „Medixa“ liječnike primarne zdravstvene zaštite, ali i psihijatre, neurologe, gerijatre, psihologe, medicinske sestre i tehničare, studente medicine te najširu stručnu javnost, upoznati s novim spoznajama u području AB-a i drugih demencija, kako onim temeljnim tako kliničkim i socijalnim.

Tematski broj tiskan je u povodu održavanja 6. hrvatskoga kongresa o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem (Primošten, 10. do 13. listopada 2012.). Kongres je organizirala Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, a uz pomoć Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju Hrvatskoga liječničkog zbora i Hrvatskog društva za neuroznanost, te na taj način promovirala holistički pristup ovoj problematici. S ponosom mogu istaknuti da su u ovom broju „Medixa“ brojni uvaženi autori pripremili pregledne članke o epidemiologiji, dijagnostici i liječenju AB-a i drugih demencija. Nadalje, čitaoci ovoga broja bit će upoznati s novim mogućnostima dijagnostike (brain imaging-metode) i recentnim farmakoterapijskim trendovima u području AB-a te o posebnim aspektima demencija kao što su forenzični, odnosno farmakoekonomski, a isto tako i o palijativnoj medicini kao važnom segmentu skrbi koji, također, treba razvijati u Republici Hrvatskoj.

Uz tematske članke i ovaj je put pripremljen dopisni test provjere znanja od 70 pitanja vrjednovan u sustavu trajne medicinske izobrazbe Hrvatske liječničke komore za obnovu liječničke licencije.

Vjerujem da će ovaj tematski broj časopisa „Medix“, kao i zaključci koji su doneseni na 6. hrvatskom kongresu o AB-u, pomoći da se unaprijedi sveukupna skrb o osobama oboljelima od demencije u Hrvatskoj, a onda posljedično i za njihove obitelji i njegovatelje.

prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, prim.
Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju, Klinika za psihijatriju Vrapče, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu