MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Uvodnik  •  Hematologija i transfuzijska medicina HR ENG

Uvodnik

Ana Planinc - Peraica

 

Poštovani kolegice i kolege, naslovna tema ovoga broja „Medixa“ posvećena je hematologiji i transfuzijskoj medicini. Hrvatsko društvo za hematologiju i transfuzijsku medicinu Hrvatskoga liječničkog zbora organiziralo je od 15. do 18. ožujka 2012. godine u Zagrebu nacionalni kongres – 5. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem i 4. stručni sastanak medicinskih sestara i tehničara koji rade na hematološkim odjelima i u transfuziološkim službama.

Nacionalni kongres bio je povod za ovaj tematski broj, a vjerujem da će izabrane teme biti zanimljive liječnicima kao informacija o novostima iz područja hematologije, hematološke onkologije i transfuzijske medicine.

Hematološki poremećaji dio su kliničke slike mnogih bolesti i poznavanje suvremenih dijagnostičkih i terapijskih mogućnosti je važno za liječnika obiteljske medicine. Dobrom suradnjom s kliničkim hematolozima može se brzo i učinkovito dijagnosticirati hematološka bolest i komplikacije nastale tijekom liječenja.

Hematologija i transfuzijska medicina znatno su napredovale posljednjih petnaestak godina. Mnoge su sofisticirane dijagnostičke metode i terapijski postupci specifični za hematologiju. Otkrićem novih lijekova neke su ranije neizlječive neoplastične hematološke bolesti s kratkim očekivanim preživljenjem postale kronične, pa bolesnici mogu kvalitetno i dugo živjeti unatoč prisutnoj bolesti.

U ovom su broju „Medixa“ uvaženi domaći autori pripremili pregledne članke o dijagnostici i liječenju Hodgkinove bolesti, ne- Hodgkinovog limfoma i kronične mijeloične leukemije. Mnoge bolesnike s kroničnom limprof focitnom leukemijom valja samo nadzirati do trenutka kad su zadovoljeni kriteriji za početak liječenja. Suvremenim načinom liječenja očekivano preživljenje bolesnika s multiplim mijelomom znatno je produljeno. U sklopu teme broja donosimo i članke o dijagnostičkim mogućnostima u trudnica sa sklonošću nastanka tromboembolija te potpornoj medikamentoznoj terapiji bolesnika s hematološkim neoplazmama. Poseban aspekt u liječenju hematoloških bolesnika su bolesnici dječje dobi s akutnim leukemijama i limfomima, o čemu pišu kolege pedijatri hematolozi.

Kako bismo na siguran način liječili bolesnike koncentratima eritrocita, trombocita ili drugim krvnim pripravcima, razvijeni su postupci kontrole kvalitete u transfuzijskoj službi kojima se nadzire svaki segment proizvodnje i klinička primjena navedenih pripravaka. Kolege transfuziolozi pišu o postupcima kontrole kvalitete u transfuzijskoj medicini, proizvodnji krvnih pripravaka i davalaštvu.

Počašćeni smo sudjelovanjem u tiskanju jubilarnoga, 100. broja „Medixa“. Jednom od najstarijih društava Hrvatskoga liječničkog zbora, osnovanom prije 64 godine, pripala je čast prirediti tematski broj. Glavnom uredniku i suradnicima čestitamo, uz želje da i ubuduće pridonose širenju suvremenih načela različitih područja medicinske struke.

prof. dr. sc. Ana Planinc - Peraica
Zavod za hematologiju, Klinika za unutarnje bolesti KB-a Merkur, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu