Uvodnik

Autor: Draško Pavlović

 

Kronična bubrežna bolest je značajan javnozdravstveni problem. Oko 10% odraslog stanovništva ima kroničnu bubrežnu bolest. Rano otkrivanje, prevencija i liječenje mogu spriječiti brojne komplikacije, među kojima su najčešće i najozbiljnije kardiovaskularne komplikacije i kronično zatajenje bubrega. U bolesnika s kroničnim zatajenjem prijeko je potrebno nadomjestiti bubrežnu funkciju dijalizom ili transplantacijom bubrega. U Hrvatskoj je više od 4000 bolesnika, tj. oko 930 bolesnika na milijun stanovnika, u kojih se nadomješta bubrežna funkcija dijalizom ili transplantacijom.

Hemodijaliza i peritonejska dijaliza te transplantacija bubrega tri su metode nadomještanja bubrežne funkcije. U zadnjih desetak godina učinjen je značajan napredak, poglavito u transplantaciji bubrega. Nove metode u hemodijalizi i peritonejskoj dijalizi, novi lijekovi, bolja priprema bolesnika za transplantaciju bubrega te primjena novih lijekova nakon transplantacije produljili su život bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti, smanjili komplikacije i povećali kvalitetu života.

Cilj tematskog broja „Medixa“ je liječnike primarne zdravstvene zaštite, ali i najširu stručnu javnost, upoznati s novim mogućnostima nadomještanja bubrežne funkcije, značajem pripreme bolesnika za bilo koji oblik nadomještanja bubrežne funkcije, kao i za praćenje bolesnika s kroničnom bolesti bubrega.

Tematski broj bit će tiskan u povodu održavanja poslijediplomskog tečaja trajne edukacije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o osnovama nadomještanja bubrežne funkcije, nakon koga će liječnici primarne zaštite znati prepoznati komplikacije kronične bubrežne bolesti i na vrijeme uputiti bolesnika nefrologu. Nadalje, cilj je tematskog broja „Medixa“ upoznati čitatelje s potrebnim, često opsežnim pretragama u bolesnika s terminalnim zatajenjem bubrežne funkcije i omogućiti s jedne strane prepoznavanje komplikacija takvih stanja, a s druge prepoznavanje komplikacija koje liječnici primarne zaštite mogu liječiti i u svojim ordinacijama.

Uz tematske članke i ovaj je put pripremljen dopisni test provjere znanja od 70 pitanja vrednovan u sustavu trajne medicinske izobrazbe Hrvatske liječničke komore za obnovu liječničke licencije. 
doc. dr. sc. Draško Pavlović
Zavod za nefrologiju i dijalizu, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“, Zagreb

 

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje