MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Uvodnik HR ENG

Uvodnik

Jasna Mesarić

 

Zadovoljstvo mi je predstaviti naslovnu temu prvog ovogodišnjeg izdanja časopisa „Medix“ koja se odnosi na kvalitetu zdravstvene zaštite, s posebnim naglaskom na bolesnikovu sigurnost i bolesnika u središtu, a koju zbog važnosti i aktualnosti, kako u svijetu tako i u našoj zemlji, ovom prilikom želimo predstaviti široj medicinskoj javnosti. Povod izdavanju „Medixovog” tematskog broja bio je simpozij Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora, koji je održan u Zagrebu 12. veljače ove godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, u suorganizaciji s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, Hrvatskom liječničkom komorom, Europskim društvom za kvalitetu zdravstvene zaštite, te s uredom SZO-a u Republici Hrvatskoj, Udrugom poslodavaca u zdravstvu i Koalicijom udruga u zdravstvu, a pod medijskim pokroviteljstvom časopisa „Medix”.

„Medixov“ poseban otisak tekstova izloženih u okviru stručnog programa Simpozija objavljen je kao službeni zbornik radova i kao takav podijeljen svim sudionicima skupa.

Bolesnikova sigurnost i bolesnik u središtu osnova je koja je već dugo prepoznata kao najvažnija dimenzija zdravstvene skrbi i prioritet svakog zdravstvenog sustava. Sve zahtjevnija i složenija zdravstvena skrb povećala je mogućnost neželjenih događaja i usprkos najboljim i najvećim naporima svih sudionika ona neće nikada biti bez rizika. Međutim, ono oko čega možemo nastojati jest učiniti sustav što je moguće sigurnijim, kako za bolesnika tako i za sve one koji zdravstvenu skrb pružaju. Cilj je izgraditi sustav koji će osigurati stalni nadzor bolesnikova liječenja i okruženja u kojemu se ono provodi u svom kontinuitetu na svim razinama zdravstva, što uključuje: prepoznavanje skrbi koja ne odgovara prihvaćenim standardima, sustavno prikupljanje i analizu podataka o neželjenim događajima, učenje na pogreškama i uspostavljanje standarda prema kojima će biti moguće mjeriti sigurnost i kvalitetu zdravstvene zaštite. Podataka o procjeni bolesnikove sigurnosti ima malo.

Između ostalog, treba istaknuti kako liječenje na dokazima, primjena novih saznanja i tehnoloških dostignuća, te uspostavljanje kliničkih puteva, značajno pridonosi bolesnikovoj sigurnosti. Klinički putevi pridonose usklađivanju svih disciplina u dijagnostičkom i terapijskom pružanju skrbi i razvijaju okruženje multidisciplinarnog timskog rada i najbolje prakse.

Poziv na suradnju i obradu tema u okviru programskog sadržaja Simpozija prihvatili su naši eminentni stručnjaci iz različitih medicinskih disciplina koji su uz sveobuhvatnost i specifičnost struke ugradili i dimenziju kvalitete s posebnim osvrtom na bolesnikovu sigurnost i bolesnika u središtu. Na kraju svakog članka navedena je najnovija referentna literatura, čime je čitatelju pružena mogućnost dodatnog informiranja o novim spoznajama u obrađenim područjima.

Uz navedene tekstove za „Medix“ je pripremljen i dopisni test provjere znanja sa 70 pitanja, vrednovan od Povjerenstva za trajnu medicinsku izobrazbu Hrvatske liječničke komore.

Vjerujem da će ovaj tematski broj svojim sadržajem privući zanimanje šireg kruga čitatelja i biti poticaj za daljnje unapređenje i razvoj bolesnikove sigurnosti u našoj zemlji. I na kraju, želim zahvaliti svim autorima stručnih tekstova u ovom tematskom broju „Medixa“ koji su pridonijeli promicanju znanja i informacija u ovom području.

Doc. dr. sc. Jasna Mesarić
predsjednica Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, bolnička transfuzijska jedinica pri KB Merkur