Uvodnik

Autor: Spomenka Tomek-Roksandić, Tajana Pavić

OGLAS


Udio osoba starije životne dobi progresivno raste (prema popisnoj 2021. godini u Hrvatskoj su osobe 65+ bile zastupljene s 22,43%). Starije osobe specifična su, osjetljiva i ranjiva skupina, češće pobolijevaju i češći su korisnici zdravstvene zaštite nego ostale kategorije pučanstva.

doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić,
Libertas Međunarodno Sveuči­lište, Zagreb

doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti najveći broj starijih osoba ima barem jednu iz skupine bolesti cirkulacijskog sustava (12,84%), endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma (7,92%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (9,09%) i drugih čimbenike koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (12,67%), što obuhvaća ukupno 42,82% svih korisnika primarne zdravstvene zaštite. S druge strane, udio hospitaliziranih starijih osoba (uključujući bolničku rehabilitaciju) na stacionarnim odjelima bolnica Hrvatske iznosi 38,8% od ukupno liječenih.

U jeku pandemije COVID 19, koja je osobito pogodila osobe starije dobi, koje su rizična skupina za razvoj težih oblika bolesti te bilježe veću smrtnost, održan je 1. hrvatski gerijatrijski online simpozij o gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem, koji je okupio 390 sudionika iz šest europskih zemalja.

Na temelju znanstveno-stručne izvrsnosti održanih izlaganja te provjere znanja sudionika, osobito timova specijalista obiteljske medicine i drugih stručnjaka za skrb starijih, predloženo je da se sadržaj simpozija in extenso objavi u tematskom broju Medixa.

Odluka o tematskom broju Medixa potvrđena je na 20. sjednici Povjerenstva za gerijatriju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Primarni cilj je edukacijsko upućivanje interdisciplinarnog gerontološkog tima stručnjaka na izuzetno značenje prepoznavanja i implementacije gerastenije kao kliničkog entiteta u zdravstvenoj skrbi gerijatrijskog bolesnika.

Pojam gerastenija, krhkost (engl. frailty), etabliran je u svijetu 2001. godine s ciljem sveobuhvatne procjene zdravstvenog stanja starijih osoba, osobito u dubokoj starosti od 85 i više godina s progresivnim slabljenjem različitih tjelesnih funkcija uz posljedičnu funkcionalnu onesposobljenost gerijatrijskih bolesnika (gerastenija (ger + astenija), grčki: γέρων (geron) – starija osoba, ἀσθένεια (asthèneia) – gubitak snage).

Edukacijskim doprinosom uglednih stručnjaka/znanstvenika iz područja gerontologije i gerijatrije iz Hrvatske i inozemstva u edukaciji stručnjaka različitog profila o sveobuhvatnoj zaštiti zdravlja starijih, prepoznavanju gerastenije i uzročno/posljedičnoj kvartarnoj prevenciji nastanka gerijatrijskog domino-efekta „5 N” (nepokretnost, nesamostalnost, nekontrolirano mokrenje, nestabilnost i negativan ishod liječenja s polipragmazijom), iskazana je nužnost trajne edukacije iz gerontologije, gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege te gerontološke rehabilitacije.

Namjena je tematskog broja Medixa praktičnim člancima i smjernicama te dopisnim testom znanja bodovanih sa 7 HLK bodova za obnovu licence doprinijeti edukaciji o gerasteniji i to ne samo zbog rastućih zdravstvenih potreba osoba starijih od 65 godina nego i zbog racionalizacije rastuće gerijatrijske zdravstvene potrošnje.