Uvodnik

Autor: Marko Banić, Vesna Eraković Haber, Srećko Gajović

OGLAS


 

Sluznica crijeva predstavlja glavno sučelje humanog organizma prema vlastitom unutarnjem okolišu – mikrobioti crijevne sluznice – i prema vanjskom, mikro i makro okolišu – potencijalnim patogenima i noksama kao štetnim činiteljima iz živog i neživog svijeta koji nas okružuje. U tom srazu između jednoslojnog crijevnog epitela i bezbrojnih antigena, filogenetski vrlo star i dobro očuvani sustav crijevne barijere, bogat redundantnim mehanizmima odlučuje o ishodu spomenute interakcije, odnosu stanju zdravlja i bolesti.

Pred čitateljima „Medixa“ nalazi se dvobroj, naslovnom temom posvećen imunobiologiji crijevne sluznice u zdravlju i bolesti. Uvodni članci posvećeni su embrionalnom razvoju, strukturi, funkciji i signalnim putovima crijevne barijere. Opisane su i terapije upalnih bolesti crijeva (engl. inflammatory bowel disease, IBD) vezane uz imunosne stanice i aktivirane signalne putove u svjetlu novih bioloških i biosličnih lijekova. Klinički aspekt zastupljen je u člancima koji govore o celijakiji, Whippleovoj bolesti i imunobiologiji crijevne sluznice kod COVID-a 19. Translacijski aspekt teme prikazan je u člancima posvećenima velikoj količini podataka, umjetnoj inteligenciji te ulozi slikovnih metoda u dijagnostici i praćenju učinka liječenja.

Urednici i autori osjetili su trenutak i potrebu profesionalaca medicinskih i dodirnih struka za informacijama u vezi s recentnim i relevantnim saznanjima u području imunobiologije crijevne sluznice u zdravlju i bolesti. Translacijski pristup tom području zahtijeva multidisciplinarnu suradnju stručnjaka iz više biomedicinskih područja i autori se nadaju kako će tekstovi u ovom tematskom broju naći put do čitatelja i biti zanimljivi širokom krugu stručnjaka u području biomedicine, poglavito onima koji na različitim razinama sustava sudjeluju u pružanju zdravstvene skrbi bolesnicima s kroničnom crijevnom upalom. Dakako, temu prati dopisni test znanja i urednici vjeruju da će sadržaj teme pobuditi zanimanje i potaknuti čitatelje da provjere svoje novostečeno znanje i time ostvare bodove za obnovu licence pri Hrvatskoj liječničkoj komori. 

Prof. prim. dr. sc. Marko Banić, dr. med.
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

Prof. dr. sc. Vesna Eraković Haber, dr. med.
Katedra za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Prof. prim. dr. sc. Srećko Gajović, dr. med.
Katedra za histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu