MEDIX, God. 25 Br. 136/137  •  Uvodnik  •  Hematologija HR ENG

Uvodnik

Dražen Pulanić

 

Anemije su među najučestalijim problemima u medicini, s kojima se u svakodnevnomu radu neminovno susreću liječnici različitih usmjerenja: specijalisti obiteljske medicine, interne medicine, pedijatrije, hematologije, gastroenterologije i hepatologije, nefrologije, endokrinologije, imunologije, reumatologije, pulmologije, kardiologije, ali i liječnici raznih drugih specijalizacija, od specijalista ginekologije i opstetricije, onkologije, infektologije, neurologije, kirurgije, anesteziologije …

S obzirom na to da je riječ o nalazu krvi, odnosno krvne slike, sve tekstove o anemijama u ovome tematskomu broju Medixa napisali su specijalisti hematolozi iz različitih hrvatskih hematoloških centara, u sklopu aktivnosti Radne skupine za benigne hematološke bolesti Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti KroHem.

U posebnim poglavljima obrađene su novosti o pojedinim specifičnim oblicima anemija, od najčešćih anemija, kao što su sideropenična anemija (s posebnim osvrtom na anemiju u dječjoj dobi, u trudnoći, u kardiovaskularnih bo lesnika i u perioperacijskom razdoblju) i anemija kronične bolesti, preko megaloblastične anemije, autoimunosnih hemolitičkih anemija, talasemija i drugih hemoglobinopatija, do rijetke, no potencijalno fatalne aplastične anemije, a posebno je poglavlje posvećeno utjecaju anemije na kvalitetu života. Tekstove prate i pitanja u sklopu dopisnoga testa znanja, vrednovana sa 7 bodova Hrvatske liječničke komore za obnovu licence.

Nadamo se da će ta tema biti zanimljiva i korisna širokome krugu čitatelja Medixa, s obzirom na to da su anemije među najčešćim bolestima ili znakovima bolesti u medicini te da je u dijagnostici i liječenju anemija često potreban timski rad liječnika raznih profila specijalističkih usmjerenja.

Doc. prim. dr. sc. Dražen Pulanić, dr. med.
specijalist interne medicine, uži specijalist hematologije
Voditelj Radne skupine za benigne hematološke bolesti Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti KroHem