MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1  •  Uvodnik HR ENG

Uvodnik

Sandra Milić, Ivana Mikolašević

Jedna od najmanje proučavanih tema u području gastroenterologije i hepatologije su gastrointestinalne bolesti tijekom trudnoće, što je svakodnevni izazov za gastroenterologe, ginekologe, kao i za liječnike obiteljske medicine. U 5% trudnica pojavljuje se neki oblik gastrointestinalnih bolesti koje su vezane uz trudnoću ili se radi o predležećim, odnosno koincidentnim bolestima. Iznimno je važno da kliničari budu upoznati s tim bolestima kako bi mogli djelovati pravodobno. Nužno je poznavati definiciju, epidemiologiju, patofiziologiju i kliničku sliku, preko dijagnostičkih kriterija za potvrdu dijagnoze, do mogućnosti liječenja, uključujući u jetrenim bolestima i transplantaciju.

 

I sami laboratorijski nalazi mogu biti promijenjeni u normalnoj trudnoći i ne znače patološko stanje. To se odnosi na povišenu alkalnu fosfatazu posteljičnoga i koštanoga podrijetla te na lipide. Povisuju se vrijednosti fibrinogena te α-globulina. U manjeg broja trudnica neznatno se povisuju konjugirani bilirubin, a testovi poput aminotransferaza, γ-glutamiltranspeptidaze, žučnih kiselina, protrombinskoga vremena i γ-globulina ostaju nepromijenjeni. Svaka alteracija navedenih laboratorijskih pokazatelja mora pobuditi sumnju da se radi o jetrenoj bolesti specifičnoj za trudnoću, koincidentnom s trudnoćom ili pak pregzistentnom jetrenom bolešću.

Bolesti jetre koje su povezane s trudnoćom karakteristično se pojavljuju u pojedinim trimestrima, dok se bolesti jetre koji nisu izravno povezane s trudnoćom mogu pojaviti u bilo kojemu trenutku. Vrijeme pojavljivanja kliničkih manifestacija i povišenih vrijednosti jetrenih enzima bitno je u postavljanju dijagnoze i u pristupu liječenju. Intrahepatična kolestaza u trudnoći, akutna masna jetra u trudnoći i HELLP (engl. hemolysis, elevated liver enzymes and low platelets) sindrom karakteristično se pojavljuju u trećemu trimestru trudnoće. U liječenju akutne masne jetre i HELLP-a nužan je interdisciplinarni pristup ginekologa i gastroenterologa te planiranje porođaja.

Preegzistentne kronične bolesti jetre, koje se najčešće pogoršavaju u trudnoći, uključuju kolestatičke, autoimunosne i metaboličke bolesti jetre, kao i kronične virusne hepatitise. U tu skupinu pripada i ciroza jetre bilo koje etiologije te portalna hipertenzija. Bolesti i stanja koincidentni s trudnoćom najčešće su akutni virusni hepatitis, ulkusna bolest, žučni kamenci i kao komplikacija akutnoga pankreatitisa te trudnoća nakon transplantacije jetre.

Upalne bolesti crijeva teške su i kronične bolesti s najvišom prevalencijom u reproduktivnom razdoblju života. U žena koje već boluju od tih bolesti egzacerbacije se nerijetko pojavljuju u doba začeća i trudnoće. Upravo je zato potrebno dobro kontrolirati bolest i primjenjivati sigurne lijekove koji neće dovesti do preuranjena porođaja ni smanjene tjelesne mase novorođenčeta. Nerijetko treba razlučiti sindrom iritabilnoga crijeva od upalne bolesti crijeva.

Tumori probavnoga sustava u trudnoći su rijetkost, no porastom njihove incidencije u općoj populaciji te trudnoće u starijoj dobi žena, u nadolazećim godinama može se očekivati porast njihove pojavnosti i u trudnoći.

Naglašavajući važnost gastrointestinalnih bolesti u trudnoći s ciljem uspješnog i sretnog ishoda i za majku i za dijete vodeći hrvatski stručnjaci kroz interdisciplinarni pristup opširno su obradili prethodno ukratko prikazane teme.

Cilj ovoga tematskoga izdanja Medixa jest približiti tematiku suvremenoga liječenja gastrointestinalnih bolesti u trudnoći široj medicinskoj javnosti te upoznati i senzibilizirati, poglavito liječnike obiteljske medicine, ginekologe i gastroenterologe s važnošću pravodobnoga dijagnosticiranja te prednostima i koristima adekvatna liječenja. Kao dio ovoga izdanja čitatelji će imati ponuđeno za rješavanje 70 pitanja, a uspješno će rješavanje bodovati sa 7 bodova HLK.

prof. dr. sc. Sandra Milić,
Zavod za gastroenterologiju, KBC Rijeka

doc. dr. sc. Ivana Mikolašević,
Zavod za gastroenterologiju, KBC Rijeka