MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Uvodnik  •  Psihijatrija HR ENG

Uvodnik

Slađana Štrkalj Ivezić

 

Depresija je među najčešćim mentalnim poremećajima, te predstavlja jedan od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice. Očekuje se da će 2030. depresija postati jedan od vodećih uzroka radne nesposobnosti. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo raste broj oboljelih koji se zbog depresije liječe bolnički, što upućuje na povećanje broja oboljelih koji se zbog nedostatka izvanbolničkih programa liječenja depresije upućuju u bolnicu. Dijagnoza depresije povezana je s visokim suicidalnim rizikom. Procjenjuje se da 15% oboljelih od depresije počini suicid, a još veći broj ga pokuša počiniti i često ima više pokušaja. Nažalost, depresija je u velikom broju slučajeva neprepoznata u obiteljskoj medicini, često neadekvatno liječena na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, te veliki broj oboljelih ne dobije pravovremeno liječenje.

Depresija se može pojaviti u jednoj epizodi, znatno češće u više epizoda i u velikom broju slučajeva može postati kronična, često se javlja u komorbiditetu s drugim psihičkim i tjelesnim poremećajima čiji tijek pogoršava.

Depresija se javlja u svim dobnim skupinama, češća je kod žena, značajno pogoršava kvalitetu života, a u velikom broju zahvaća radno aktivno stanovništvo te je česti razlog bolovanja i preuranjenog umirovljenja. Kao bi se smanjile negativne posljedice depresije na zdravlje i život oboljelih potrebno je rano prepoznavanje simptoma depresije, rano liječenje i prevencija ponovne pojave bolesti.

Cilj je tematskog broja Medixa liječnike primarne zdravstvene zaštite, psihijatre i liječnike drugih specijalnosti, kao i studente medicine upoznati s najnovijim saznanjima iz područja epidemiologije, etiologije, dijagnostike i liječenja depresije.

U ovom su broju Medixa uvaženi domaći stručnjaci pripremili pregledne članke iz epidemiologije, dijagnostike, procjene suicidalnog rizika, kliničkog vođenja i plana liječenja, te farmakoloških, psihoterapijskih i psihosocijalnih postupaka koji mogu poslužiti kao stručne smjernice u dijagnosticiranju i liječenju depresije.

Uz tematske članke i ovaj je put pripremljen dopisni test provjere znanja od 70 pitanja vrednovan u sustavu trajne medicinske izobrazbe Hrvatske liječničke komore za obnovu liječničke licence.

U formi suplementa tematskog broja Medixa objavljen je cjeloviti tekst Smjernica (algoritam) za liječenje depresivnog poremećaja, koji predstavlja konsenzus psihijatrijskih društava Hrvatskog liječničkog zbora. Članci u sklopu teme broja bave se dodatnom elaboracijom i argumentacijom priloženog dokumenta.

Vjerujem da će ovaj tematski broj Medixa pomoći u unapređenju dijagnostike, liječenja i ranog prepoznavanje depresije i time utjecati na poboljšanje mentalnog zdravlja građana RH.

prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić
predsjednica Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju HLZ-a