Uvodnik

Autor: Velimir Šimunić
Preuzmite članak u PDF formatu ovdje

OGLAS


 

Ginekologija i perinatalna medicina brzo napreduju, a uloga ginekologa postaje sve šira i zahtjevnija. Prijeko su potrebni opsežno znanje, spretnost i iskustvo da bi se donosile ispravne kliničke odluke. Uska podjela na interesna područja ne može ispuniti temeljne zadatke modernoga ginekologa, a to su cjelokupna skrb o zdravlju žena u svim životnim razdobljima. Iako su široke mogućnosti i dostupnost znanja, i dalje smatramo da se izravnim kontaktom, predavanjima i raspravom na stručnim sastancima postiže najbolji učinak. Jedna od misija Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb i Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jest prijenos znanja i novih spoznaja na stručnim simpozijima i kongresima. Suorganizatori su takvih skupova stručna ginekološka društva Hrvatskoga liječničkog zbora. Takav stručni sastanak održan je nedavno u Slavonskome Brodu, a zanimljive teme privukle su više od stotinu ginekologa iz cijele regije. Te teme, uz proširenje, donosimo u ovom broju „Medixa“.

Dr. Vesna Sokol i prof. dr. sc. Josip Đelmiš opisuju značenje dijagnoze i liječenja genskih i epigenskih trombofilija u perinatalnoj medicini. Posebna je vrijednost preporuka za primjenu niskomolekularnoga heparina te indikacije za profilaksu u preimplantacijskome razdoblju.

Liječenje neplodnosti medicinski pomognutom oplodnjom (MPO) tema je prof. dr. sc. Velimira Šimunića. On u obliku postupnika prikazuje sve moderne principe obrade, pripreme i primjene MPO-a, koje su danas dokazani doprinos i u populacijskoj politici. Posebno je iscrpno obrađena stimulacija ovulacije te raznovrsni protokoli kojima bi se povećala uspješnost liječenja.

Doc. dr. sc. Tomislav Čanić piše o indikacijama i učinkovitosti prirodnih gestagena u trudnoći, a prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani o patofiziologiji i rizicima sindroma policističnih ovarija.

Bezbolan porođaj danas je imperativ modernoga rodilišta. O optimalnoj primjeni, koristima i rizicima epiduralne analgezije potpun prikaz daje doc. dr. sc. Slobodan Mihaljević.

Neonatolog doc. dr. sc. Emilja Juretić piše i obrađuje moderne postupke s djecom vrlo niske porođajne mase.

Uvijek aktualna tema koja nikad nije bez proturječnosti jest cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN). Klinički postupci i korelacija s patohistološkim nalazima, predmet su rasprave prof. dr. sc. Damira Babića.

Naš vrhunski subspecijalist uroginekologije, prof. dr. sc. Slavko Orešković donosi prikaz pravilnoga pristupa u dijagnostici i liječenju urinarne inkontinencije te prikaz indiciranog odabira medikamentnoga liječenja prekomjerno aktivnoga mokraćnog mjehura. U ovom području niz novih spoznaja zahtijeva dodatni angažman ginekologa.

Vodeći specijalist i kirurg ginekološke onkologije prof. dr. sc. Ante Ćorušić u svom preglednom članku raspravlja o postupnicima dijagnostike, stupnjevanju i liječenju raka stidnice.

Onkofertilnost je novije područje medicine, koje obuhvaća sinkroni postupak nekoliko specijalnosti. Danas je nezaobilazna skrb o budućoj reprodukciji izliječenih mlađih onkoloških bolesnika. Prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn opisuje temeljne pripreme za kasnije liječenje izvantjelesnom oplodnjom.

Posebno su obrađene teme iz područja zaštite zdravlja adolescentica i žena starije dobi. Pedijatarendokrinolog profesor emeritus Miroslav Dumić piše o uzrocima, dijagnostici i terapiji preuranjenoga i zakašnjeloga puberteta, dok prof. dr. sc. Srećko Ciglar opisuje nove spoznaje o hormonskom nadomjesnom liječenju u klimakteriju i postmenopauzi.

Vjerujemo da će ove raznovrsne teme iz ginekologije i porodništva probuditi interes čitatelja i opravdati njihova očekivanja i naš trud. 

prof. dr. sc. Velimir Šimunić
predsjednik Hrvatskoga društva za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju HLZ-a