MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Uvodnik  •  Stomatologija u 21. stoljeću HR ENG

Uvodnik - Specijalni prilog: Stomatologija u 21. stoljeću

Adnan Ćatović


Stomatologija kao grana medicine sudjeluje u sprječavanju i liječenju stanja i bolesti stomatognatog sustava. Strelovit tehnološki napredak u gotovo svim područjima ljudskog djelovanja ima značajan utjecaj i na sve grane stomatologije. Dobna granica pacijenata koji traže stomatološku pomoć pomiče se sve više i prema osobama starije životne dobi. Zbog produžetka životnog vijeka, 85-godišnjaci i stariji sve su češći stomatološki pacijenti, a istraživanja na temu starijih osoba i njihovih potreba sa stomatološkog aspekta su značajna jer se broj starijih osoba iz godine u godinu povećava i u našoj populaciji. Stoga je važno dobivanje podataka o stanju žvačnih sustava starijih, čija manjkavost dovodi i do smanjene funkcije žvakanja, koja pak podržava malnutriciju i utječe na mnoge gastroenterološke probleme u tih osoba.

 

Potpun i djelomičan gubitak zuba kao najčešća stanja u kojima se terapijom mora nadoknaditi izgubljeno i oštećeno danas se osim standardnim protetskim premošćuju i implantološko-protetskim nadomjescima, od kojih će neka klinička rješenja biti prikazana u ovom broju. Temporomandibularni zglob kao jedan od najsloženijih zglobova u čovjeka predmetom je višestrukog proučavanja s različitih aspekata, od kojih će biti prikazane štetne posljedice od sporta, funkcijski poremećaji i hormonski utjecaj na dinamiku i funkciju zgloba. Stomatološka protetika kao dio stomatologije koji se bavi nadoknadom zuba i uspostavom pravilnih međučeljusnih odnosa prikazat će novosti u kompjutoriziranom programiranju artikulatora, mehaničkih naprava pomoću kojih se oponašaju složene kretnje čeljusti čovjeka. Prikazat će se i najčešće pogreške kod izrade i terapije metalkeramičkim krunicama, kao i opisati vlaknasto ojačani kompoziti (nemetalni i estetski vrlo prihvatljivi materijali) za nadograđivanje oštećenih kruna zuba.

Koliki je hazard plavog svjetla za stomatologe, kao sastavnog dijela aparata koji se svakodnevno koriste u stomatološkoj ordinaciji, te koliko je korijenski ispun blizak implantatu, odgovorit će kolege specijalisti endodoncije i restaurativne stomatologije. O lomu ili frakturi zuba u djece, koji je na žalost česta pojava posebice u proljeće i ljeto, kada se više boravi i igra na otvorenim prostorima, prvoj pomoći i terapiji te utjecaju probiotičkih bakterija na karijes u djece izvijestit će specijalisti pedodoncije. Oralna sluznica i promjene na njoj ogledalo su stanja cjelokupnog organizma, a specijalisti oralne medicine izvijestit će o promjenama oralne sluznice kod paraneoplastičnog sindroma i o utjecaju propolisa na oralnu sluznicu.

Primjena lasera kao pomagala u mnogim dijagnostičkim, posebice terapijskim postupcima, poznata je u medicini, a mogućnost njegove primjene u stomatologiji tematski je obrađena kao prilog.

prof. dr. sc. Adnan Ćatović, dr. stom.
Stomatološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu i Klinika za stomatologiju KBC-a u Zagrebu