MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Autorski pregled  •  Stomatologija u 21. stoljeću HR ENG

Utjecaj stomatoloških legura na oralnu sluznicuInfluence of dental alloys on oral mucosa

Božana Lončar, Marinka Mravak Stipetić

Sve veći je broj istraživanja koja su posvećena mogućem štetnom djelovanju slitina koje se svakodnevno susreću i koriste u stomatološkoj ordinaciji. Koncentracije metala u slini značajno su povišene u osoba sa stomatološkim nadomjescima i u većini je slučajeva (77%) bar jedan metal sastojak slitine, što izravno dokazuje otpuštanje metala u slinu. Veći problem predstavlja lokalna toksičnost otpuštenih iona nego sustavna toksičnost jer su stanice oralne sluznice izravno izložene većim koncentracijama otpuštenih kemikalija

Ključne riječi:
slitine, biokompatibilnost, štetno djelovanje, otpuštanje iona, toksična koncentracija, alergijska reakcija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

Numerous studies have investigated possible oral and systemic adverse effect of alloys which are commonly used in dental practice. Concentrations of metal ions in saliva are significantly higher in patients with metal restorations and in most cases at least one of released ions is ingredient of dental cast alloy, which is a direct proof of releasing ions into the saliva. Local toxicity of released ions presents a bigger issue because the oral epithelial cells are directly exposed to higher concentration of released chemicals.

Key words:
alloys, bicompatibility, adverse effect, ion release, toxic concentration, allergic reaction