MEDIX, God. 25 Br. 138  •  Sponzorirana reportaža  •  Endokrinologija HR ENG

Utjecaj odabira uređaja za mjerenje glukoze u krvi na učestalost hipoglikemija

Hipoglikemija je još uvijek česta nepoželjna posljedica liječenja šećerne bolesti. U njezinu izbjegavanju, osim na odabir terapije, potrebno je obratiti pozornost i na odabir sustava za mjerenje glukoze u krvi. Točnost sustava za mjerenje glukoze u krvi ima velik utjecaj na izračun doze inzulina, adherenciju, prepoznavanje hipoglikemija te na točnost uređaja za kontinuirano mjerenje, koji zahtijevaju kalibraciju. Samo zadovoljavanje norme za točnost tih sustava ISO 15197, često nije dovoljno za pravodobno prepoznavanje hipoglikemije. Točnost dostupnih sustava za mjerenje glukoze u krvi međusobno se razlikuje. Sustavi za mjerenje glukoze u krvi Contour XT i Contour Next ONE ističu se iznimnom točnošću rezultata mjerenja, koji nadilaze zahtjeve ISO-norme za točnost. Dodatnim značajkama koje povećavaju njihovu intuitivnost primjene, dodatno mogu potaknuti bolesnike na promjene ponašanja potrebne za izbjegavanje hipoglikemija i bolju regulaciju razine glukoze u krvi.


 

Mjerenje razine glukoze u krvi adekvatnim uređajem, osobama oboljelim od šećerne bolesti nužno je za njihovo aktivno sudjelovanje u regulaciji glikemije, kao jednom od pokazatelja dobre kontrole bolesti. Dobiveni rezultati nužni su za ispravno određivanje doze inzulina osobama na bazal­bolusnoj terapiji inzulinom, ali imaju veliku vrijednost i u osoba koje nisu liječene inzulinom. Očitanjem glukoze u krvi dobiva se uvid u utjecaj promjena životnoga stila i lijekova na razinu glukoze, utjecaj vrste i količine prehrambenih namirnica na postprandijalnu glikemiju te promjene glikemije prilikom stresnih situacija ili akutnih bolesti. Mjerenje glukoze u krvi pruža informacije i pomaže u izbjegavanju razvoja hipoglikemija, kao posebno nepoželjnih posljedica liječenja šećerne bolesti. Iz navedenog je razloga mjerenje glukoze u krvi danas, osim za osobe liječene inzulinom, preporuka za sve osobe sa šećernom bolešću, u kojih se može očekivati aktivan pristup regulaciji bolesti, bez obzira na vrstu terapije.1,2

Ovisnost hipoglikemija o točnosti sustava za mjerenje glukoze u krvi
Točnost uređaja za mjerenje glukoze u krvi, posebno je teško postići upravo pri niskim vrijednostima glukoze.3-6 Zato je i ISO­norma koja propisuje zahtjeve za točnost takvih uređaja drukčije definirana za vrijednosti glukoze ≥5,55 mmol/L, a drukčije za vrijednosti niže od te razine. Tako norma ISO 15197 zahtijeva da 95% očitanja bude unutar odstupanja od ±15% u odnosu na referentnu laboratorijsku vrijednost za vrijednosti glukoze ≥5,55 mmol/L, ili unutar odstupanja od ±0,83 mmol/L za vrijednosti glukoze <5,55 mmol/L. Pri tome su proizvođači dužni navesti i udio rezultata, koji ulazi u odstupanje od ±10%, odnosno 0,56 mmol/L, a koji u ±5%, odnosno 0,28 mmol/L od laboratorijskih rezultata.7

Oboljeli od šećerne bolesti liječeni inzulinom koriste se rezultatima mjerenja glukoze u krvi za svakodnevno izračunavanje doze inzulina. Točnost sustava za mjerenje glukoze presudna je za adekvatan izračun potrebne doze te netočna očitanja mogu imati utjecaj na regulaciju glikemije, pri čemu izračun prevelike doze inzulina može dovesti do hipoglikemije.8 Nevezano uz vrstu terapije, mogućnost pravodobnoga prepoznavanja hipoglikemije uvelike će ovisiti o točnosti rezultata mjerenja.2,9 Pokazalo se da je vjerojatnost neprepoznavanja hipoglikemije zbog pogrešnoga rezultata uređaja za mjerenje glukoze u krvi bila čak 10% u slučaju odstupanja rezultata do 20%, koliko je dopuštala stara ISO­norma.10,11 Sadašnja norma tu je vjerojatnost smanjila na 4%.11 Dodatno povećanje točnosti uređaja u sljedeću kategoriju točnosti, tj. u ±10% od referentnoga rezultata, dodatno smanjuje i vjerojatnost neprepoznavanja hipoglikemije na zanemarivih 1%.11 Iz navedenog je razloga pažljiv odabir uređaja za mjerenje glikemije iznimno važan za sve  osobe koje  imaju sklonost hipoglikemijama. Pri tomu, samo zadovoljavanje norme ISO 15197 nije dostatno za detekciju hipoglikemije.12

Strah od hipoglikemije jedan je od razloga smanjene adherencije bolesnika sa šećernom bolešću. Osim odabirom terapije, na povećanje adherencije može se utjecati i odabirom uređaja za mjerenje glukoze u krvi. Osobama sklonim hipoglikemijama, njihovo pravodobno prepoznavanje omogućuje bržu reakciju i izbjegavanje ozbiljnijih incidenata. Sklonost hipoglikemiji jedan je od razloga i za preporuku uređaja za kontinuirano mjerenje. Prema rezultatima uređaja za mjerenje glukoze u krvi kalibriraju se uređaji za kontinuirano mjerenje. U međunarodnom suglasju o primjeni kontinuiranoga mjerenja, uz edukaciju bolesnika o utjecaju brzine promjene razine glukoze na pouzdanost kalibracije, u tu je svrhu preporučen i odabir uređaja za mjerenje glukoze visoke razine točnosti.13

Točnost sustava za mjerenje glukoze u krvi Contour Next
Sustavi generacije Contour Next, koji uključuju sustave Contour XT i Contour Next ONE ističu se iznimnom točnošću rezultata mjerenja, koji nadilaze zahtjeve ISO­norme za točnost. Njihovi rezultati ulaze u višu kategoriju točnosti s više od 95% rezultata unutar odstupanja od ±10%, odnosno 0,56 mmol/L.14,15 Ad hoc analiza rezultata sustava Contour Next ONE u rukama korisnika pokazala je odstupanje od ± 0,47 mmol/L pri niskim vrijednostima, odnosno ±8,4% u sveukupnom rasponu glukoze.15 U usporedbi s točnošću rezultata još četiriju sustava za mjerenje glukoze u krvi, pokazao je najmanju pogrešku u izračunu doze inzulina i najmanju razliku u izračunu doze između needuciranih korisnika i medicinskog osoblja. Više je radova pokazalo da se visokom točnošću sustavi generacije Contour Next ističu u odnosu na druge dostupne na tržištima EU­a i SAD­a.16-19 Stoga su oni dobar odabir za osobe u kojih su hipoglikemije učestala pojava.

Značajke uređaja za mjerenje glukoze u krvi, koje potiču na promjene ponašanja bolesnika Uz dobru edukaciju osoba sa šećernom bolešću, bitna je jednostavnost i intuitivnost mjerenja glukoze u krvi, kako bi bolesnicima olakšalo prihvaćanje obveze redovitoga praćenja glikemije. Jednostavnost uređaja Contour XT omogućuje testiranje bez ikakve pripreme, odmah nakon otvaranja kutije i čini ga izborom za osobe kojima je jednostavnost važna. Uz to, uređaj Contour Next ONE daje dodatno značenje izmjerenim vrijednostima s pomoću značajke „Svjetla ciljnih vrijednosti“ (smartLIGHT).20 Nakon mjerenja, zeleno svjetlo odmah daje indikaciju je li rezultat mjerenja unutar cilja, žuto svjetlo signalizira povišene vrijednosti, a crveno upozorava na preniske vrijednosti. Time primjena tih uređaja prelazi na intuitivnu razinu i olakšava postizanje aktivnijega pristupa, čak i u onih bolesnika koji teže prate upute zdravstvenih djelatnika. Dodatna mogućnost povezivanja tog uređaja s besplatnom aplikacijom Contour Diabetes za mobilne telefone pruža podršku i upute korisnicima, koje ih vode prema dugoročnim promjenama ponašanja potrebnima za postizanje bolje regulacije šećerne bolesti. Analiza anonimnih podataka 5870 korisnika te aplikacije, pokazala je da se primjenom duljom od 180 dana postiže znatno veća učestalost mjerenja glukoze, uz pad učestalosti hiperglikemija i hipoglikemija.21

Zaključak
Točnost uređaja za mjerenje glukoze u krvi ima vrlo važnu ulogu u prevenciji pojave hipoglikemija zbog utjecaja na izračun ispravne doze inzulina, ali i adherenciju i njihovo pravodobno prepoznavanje na temelju dobivenih očitanja, bez obzira na vrstu liječenja. Sustavi Contour XT i Contour Next ONE ističu se točnošću rezultata mjerenja i dobar su odabir za sve bolesnike sklone hipoglikemijama. Dodatne značajke tih sustava, koje povećavaju njihovu intuitivnost primjene, dodatno mogu potaknuti bolesnike na promjene ponašanja potrebne za izbjegavanje hipoglikemija i bolju regulaciju šećerne bolesti.


LITERATURA
1. International Diabetes Federation. Global Guideline for Type 2 Diabetes. International Diabetes Federation. 2012.
2. Bailey TS, Grunberger G, Bode BW, et al; American Association of Clinical Endocrinologists (AACE); American College of Endocrinology (ACE). American association of clinical endocrinologists and american college of endocrinology 2016 outpatient glucose monitoring consensus statement. Endocr Pract. 2016 Feb;22(2):231-61.
3. Chen ET, Nichols JH, Duh SH, et al. Performance evaluation of blood glucose monitoring devices. Diabetes Technol Ther. 2003;5(5):749-68.
4. Girouard J, Forest JC, Massé J, et al. Multicenter evaluation of the Glucometer Elite XL meter, an instrument specifically designed for use with neonates. Diabetes Care. 2000 Aug;23(8):1149-53.
5. Solnica B, Naskalski JW, Sieradzki J. The evaluation of analytical performance of the Precision G point-of-care glucometer. Clin Chem Lab Med. 2001 Dec;39(12):1283-6.
6. Skeie S, Thue G, Nerhus K, et al. Instruments for self-monitoring of blood glucose: comparisons of testing quality achieved by patients and a technician. Clin Chem. 2002 Jul;48(7):994-1003.
7. International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems – requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. ISO International Standard 15197:2013.
8. Jendrike N, Baumstark A, Pleus S, et al. Accuracy of five systems for self-monitoring of blood glucose in the hands of adult lay-users and professionals applying ISO 15197:2013 accuracy criteria and potential insulin dosing errors. Curr Med Res Opin. 2019 Feb;35(2):301-11.
9. Freckmann G, Pleus S, Link M, et al. Accuracy Evaluation of Four Blood Glucose Monitoring Systems in Unaltered Blood Samples in the Low Glycemic Range and Blood Samples in the Concentration Range Defined by ISO 15197. Diabetes Technol Ther. 2015 Sep;17(9):625-34.
10. International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems – requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. ISO International Standard 15197:2003.
11. Breton MD, Kovatchev BP. Impact of blood glucose self-monitoring errors on glucose variability, risk for hypoglycemia, and average glucose control in type 1 diabetes: an in silico study. J Diabetes Sci Technol. 2010 May 1;4(3):562-70.
12. Heinemann L, Zijlstra E, Pleus S, et al. Performance of Blood Glucose Meters in the Low-Glucose Range: Current Evaluations Indicate That it is not Sufficient From a Clinical Point of View. Diabetes Care. 2015 Sep;38(9):e139-40.
13. Danne T, Nimri R, Battelino T, et al. International Consensus on Use of Continuous Glucose Monitoring. Diabetes Care. 2017 Dec;40(12):1631-40.
14. Bernstein R, Parkes JL, Goldy A, et al. A new test strip technology platform for self-monitoring of blood glucose. J Diabetes Sci Technol. 2013 Sep 1;7(5):1386-99.
15. Christiansen M, Greene C, Pardo S, et al. A New, Wireless-enabled Blood Glucose Monitoring System That Links to a Smart Mobile Device: Accuracy and User Performance Evaluation. J Diabetes Sci Technol. 2017 May;11(3):567-73.
16. Halldorsdottir S, Warchal-Windham ME, Wallace JF,  et al. Accuracy evaluation of five blood glucose monitoring systems: the North American comparator trial. J Diabetes Sci Technol. 2013 Sep 1;7(5):1294-304.
17. Ekhlaspour L, Mondesir D, Lautsch N, et al. Comparative Accuracy of 17 Point-of-Care Glucose Meters. J Diabetes Sci Technol. 2017 May;11(3):558-66.
18. Klonoff DC, Parkes JL, Kovatchev BP, et al. Investigation of the Accuracy of 18 Marketed Blood Glucose Monitors. Diabetes Care. 2018 Aug;41(8):1681-8.
19. Pleus S, Baumstark A, Jendrike N, et al. Postmarket surveillance of the accuracy of 18 blood glucose monitoring systems available in Europe based on ISO 15197:2013. Poster presented at the 55th EASD Annual Meeting, Barcelona, 16–20 Sep 2019.
20. Katz LB, Grady M, Stewart L, et al. Patient and healthcare professional satisfaction with a new, high accuracy blood glucose meter with color range indicator and wireless connectivity. Expert review of medical devices. 2016:13(7):619-26.
21. Stuhr Pardo. Impact of real-world use of the CONTOUR DIABETES app on glycemic control and testing frequency. Poster presented at the Diabetes Technology meeting (DTM), November 2018;North Bethesda, Maryland, USA.