MEDIX, God. 17 Br. 96  •  Osvrt  •  Javno zdravstvo HR ENG

Utjecaj medija na seksualno ponašanje mladih

Maša Bulajić

Neograničena dostupnost svekolikih medija nameće razmišljanje o tome koliko prisutnost poruka seksualnog sadržaja utječe na seksualno ponašanje mladih. Mnoga su istraživanja potvrdila moćan utjecaj televizije na stavove, vjerovanja i vrijednosti u svezi seksualnosti. Suvremena istraživanja počinju dokazivati da seksualni sadržaji na televiziji mogu pridonijeti ranom stupanju u spolne odnose. Međutim, nedvojbeno je dokazano da veća dostupnost informacijama o kontracepciji putem promocijskih poruka ne navodi mlade na seksualnu aktivnost u ranijoj dobi. Iako je prerana spolna aktivnost uzrokovana kombinacijom različitih čimbenika, s obzirom na svoj značajni utjecaj potrebno je da mediji pokažu odgovoran stav prema mladima kod kojih stvaraju percepciju svijeta. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 96