MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Utjecaj fetalnog razvoja na visinu arterijskog tlaka u odrasloj dobiInfluence of foetal development on blood pressure in adult age

Mario Laganović, Ivana Vuković Lela

Opažena je negativna korelacija između porodne težine i vrijednosti arterijskog tlaka u kasnijem životnom razdoblju. Nepoznati su mehanizmi te pojave, a od mnogih koji se istražuju najznačajnija je hipoteza o smanjenom broju nefrona. Nepovoljni stimulus u zadnjem dijelu gestacije, kada se odvija glavnina nefrogeneze, može dovesti do smanjenog broja nefrona što ima za posljedicu smanjenu glomerularnu filtracijsku površinu, retenciju natrija, ekspanziju volumena i porast arterijskog tlaka. Međutim, i postnatalni razvoj (tzv. ubrzani nadoknadni rast) nosi rizik daljnjeg oštećenja organa osoba koje su imale poremećaj fetalnog razvoja. Iz navedenog očigledno je da različiti utjecaji u fetalnom razdoblju „programiraju“ promjene koje ostaju trajno prisutne u organizmu i doprinose razvoju kroničnih bolesti u kasnijem životu. Je li ta povezanost doista kauzalna, kojim mehanizmima je posredovana te je li važniji intrauterini ili postnatalni rast, pitanja su koja će biti predmet budućih istraživanja. 

Ključne riječi:
hipertenzija; broj nefrona; porodna težina; rast i razvoj

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 87/88

A negative correlation was observed between body size at birth and blood pressure later in life. This phenomenon called “programming” has since recently been the subject of intensive investigations in order to determine possible underlying mechanisms. Numerous mechanisms have been proposed to link the observed association, reduced nephron number being one of them. Unfavourable event occurring by the end of pregnancy can result in decreased nephron number and consequently decreased glomerular surface, sodium retention, volume expansion and increased blood pressure. However, postnatal “catch-up” growth carries the risk of further organ damage in persons experiencing impaired foetal development. It is obvious that different events during the foetal development can “programme” organ changes contributing to the development of chronic illness later in life. The cause-effect relationship between these changes and increased blood pressure in future, the underlying mechanisms and relevance of prenatal or postnatal development remain to be elucidated. 

Key words:
birth weight; growth and development; hypertension; nephron number