MEDIX, God. 22 Br. 119/120  •  Osvrt  •  Palijativna medicina i palijativna skrb HR ENG

Uspostava sustava palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj

Vlasta Vučevac, Julijana Franinović- Marković, Željko Krznarić, Marijana Braš

U Hrvatskoj je u tijeku izrada i uspostava nacionalnog modela palijativne skrbi. Preduvjet tome je postojanje mreže organizacijskih jedinica i kvalitetna edukacija svih dionika interdisciplinarnih timova. Središnja nastavna baza iz palijativne skrbi jest CEPAMET MEF-a Sveučilišta u Zagrebu. Razlog za uvođenje palijativne skrbi jest, uz zahtjev EU (Hrvatska je jedina država bez organizirane palijativne skrbi), i sve veća potreba za palijativnom skrbi. Do donošenja hrvatskih smjernica Ministarstvo zdravlja predložilo je niz europskih, koje stručna društva i komore trebaju prilagoditi hrvatskim uvjetima s ciljem konačne implementacije palijativne medicine i skrbi na svim razinama zdravstvene zaštite.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 119/120