MEDIX, God. 19 Br. 107/108  •  Novost  •  Epidemiologija HR ENG

Usporedba prevalencije i faktora rizika za perifernu arterijsku bolest u svijetu između 2000. i 2010. godine

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 107/108