MEDIX, God. 22 Br. 119/120  •  Pregledni članak  •  Sestrinstvo HR ENG

Usporedba organizacije sestrinske skrbi u Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unijeComparison of organization of nursing care in Croatia and other countries of the European Union

Milica Tikvić

Glavni problem sestrinstva u Hrvatskoj kao i u drugim zemljama Europske unije (EU) jest nedostatan broj medicinskih sestara u sustavu zdravstva. U Hrvatskoj je unatoč tomu, kvaliteta sestrinske skrbi na visokoj razini, a sestrinstvo je suočeno sa sličnim organizacijskim problemima kao i u drugim zemljama EU-a. U godini 2014. u Hrvatskoj je bilo ukupno zaposleno 35.033 medicinske sestre. Od toga broja 60% ih radi u kliničkim ustanovama i bolnicama, a oko 20% u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Prosječan je broj medicinskih sestara na 100.000 stanovnika u 28 država članica EU-a 801 sestra, a Hrvatska je prema broju sestara ispod prosjeka većine zemalja EU-a. Prema broju sestara u EU-u, Hrvatska zauzima 22. mjesto s 526 sestara na 100.000 stanovnika. Približan prosjek broja sestara kao Hrvatska imaju Velika Britanija, Poljska, Litva i Austrija. Prema dostupnim podatcima Hrvatska ima manji broj medicinskih sestra u usporedbi s većinom susjednih zemalja. Članstvom Hrvatske u EU-u i sestrinstvo se nalazi pred mogućnostima razvoja u okviru programa EU-a namijenjenih zdravstvu.

Ključne riječi:
medicinske sestre; sestrinstvo; sestrinska skrb; organizacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 119/120

The key issue in the organization of nursing care in Croatia and most European Union (EU) countries is the shortage of nurses. Nevertheless, the quality of nursing care in Croatia is very high but the organizational problems are similar to those in other EU countries. In 2014, Croatia had a total of 35,033 nurses employed. Of that number, 60% work in clinics or hospitals, and about 20% in primary care. The average number of nurses per 100,000 population in 28 EU members is 801 nurses, and Croatia has significantly fewer number of nurses. Based on the number of nurses in the EU, Croatia is ranked 22nd with 526 nurses per 100,000. Britain, Poland, Lithuania and Austria have a similar average. Since becoming a member of the EU, nursing care in Croatia will have the possibility for development according to EU regulations of health care.

Key words:
nurses; nursing; nursing care; organization