MEDIX, God. 19 Br. 104/105  •  Novost  •  Gastroenterologija HR ENG

Usporedba CT-irigografije sa standardnom irigografijom u dijagnostici kolorektalnog karcinoma ili velikih polipa kod simptomatskih bolesnika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 104/105