MEDIX, God. 21 Br. 117  •  Pregledni članak  •  Digestivna kirurgija HR ENG

Upotreba negativnog tlaka (V.A.C.) u abdominalnoj kirurgijiThe use of negative pressure in abdominal surgery

Ivica Ćepić

Liječenje bolesnika s otvorenom trbušnom šupljinom oduvijek je bilo velik izazov za kirurga. Konačno zatvaranje trbušne fascije, nakon pojedinih kirurških zahvata zbog ozljede abdomena, komplikacija nakon kirurškoga zahvata ili ublaživanja sindroma trbušnog odjeljka, često je tehnički nemoguće izvesti. U tim slučajevima, trbušna šupljina mora ostati otvorena kako bi se omogućio pristup za ponovni rad i osiguralo vrijeme potrebno za dekompresiju trbušne šupljine. Upotreba negativnog tlaka preko ABThera sustava uvelike olakšava i unapređuje upravljanje otvorenim abdomenom. Unapređenjem kirurške skrbi promijenjen je i pristup otvorenoj trbušnoj šupljini. Napredak u intenzivnom liječenju omogućio je kirurzima pružiti respiratornu, kardiovaskularnu i diuretičku potporu bolesniku u perioperativnom razdoblju. Kirurzi su danas često suočeni s bolesnicima s otvorenom trbušnom šupljinom, često s izrazito edematoznim crijevima koja zauzimaju mnogo više volumena nego u izvornom, fiziološkom stanju. Srećom, stalno unapređenje terapije negativnim tlakom kao metode prvog izbora u zbrinjavanju otvorenog abdomena omogućuje učinkovitije liječenje. 

Ključne riječi:
otvoreni abdomen, intraabdominalna hipertenzija, abdominalni kompartment sindrom

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 117

The treatment of patients with an open abdominal cavity has always posed a great challenge to surgeons. Final closing of the abdominal fascia, after certain surgical procedures due to an abdominal injury, complications after surgery or mitigation from abdominal compartment syndrome, can be impossible to do from a technical standpoint. Otherwise, the abdominal cavity must remain open to allow access for another procedure and the time required for the decompression of the abdominal cavity. The use of negative pressure by an AB Thera system greatly facilitates and improves the management of the open abdomen. Improvements in surgical care have changed the approach towards an open abdominal cavity, and advances in intensive care enabled surgeons to provide respiratory, cardiovascular and diuretic support to the patient in the periooperative period. Today, surgeons are often faced with patients with an open abdominal cavity, frequently with extreme edematous intestines that take up a lot more volume than in the previous, physiological condition. Fortunately, the constant improvements in negative pressure therapy, as a method of first choice in the management of the open abdomen, allows for a more effective treatment. 

Key words:
abdominal compartment syndrome; intraabdominal hypertension; open abdomen