MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija HR ENG

Upalne bolesti crijeva i trudnoćaInflammatory bowel disease and pregnancy

Irena Krznarić Zrnić, Silvija Čuković-Čavka, Rejhana Sijamhodžić Sulić, Brankica Mijandrušić-Sinčić, Željko Krznarić

Kako se upalna bolest crijeva vrlo često pojavljuje u fertilnim godinama, potencijalna trudnoća, njezin ishod te specifičnosti liječenja osnovne bolesti tijekom trudnoće važna su pitanja s kojima se svakodnevno susreću bolesnice s upalnim bolestima crijeva (engl. inflammatory bowel disease – IBD) i njihovi liječnici. Upalne bolesti crijeva uključuju Crohnovu bolest (CB), ulcerozni kolitis (UC) i indeterminirani kolitis. Edukacija o pitanju fertilnosti i trudnoće presudna je za donošenje odluke o roditeljstvu žene oboljele od IBD-a, odnosno pri planiranju trudnoće. Pri tomu posebnu pozornost treba posvetiti prijekoncepcijskom savjetovanju i reevaluaciji aktivnosti bolesti u bolesnica koje žele trudnoću, a zbog optimizacije liječenja i postizanja duboke remisije prije začeća. Na taj se način znatno povećavaju izgledi za uredan tijek trudnoće i rođenje djeteta normalne porođajne mase u terminu. Bolesnice koje su u remisiji pri začeću, nemaju povišeni rizik za razvoj relapsa bolesti u odnosu na žene s IBD-om iste dobi koje nisu trudne. U trudnoći se može primjenjivati većina lijekova koji se primjenjuju u liječenju IBD-a.

Ključne riječi:
trudnoća; Crohnova bolest; ulcerozni kolitis; upalna bolest crijeva; imunosupresivni lijekovi; anti-TNF molekule

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1

Since inflammatory bowel disease (IBD) often affects patients in their reproductive years, potential pregnancy, it’s outcome and the specificity of treatment during pregnancy are very important questions for the patients and as well for their physicians. Inflammatory bowel diseases include Crohn’s disease (CD), ulcerative colitis (UC) and indeterminate colitis. Education on fertility and pregnancy is crucial for decision-making on parenting and family planning in women suffering from IBD. In patients who wish to become pregnant, particular attention should be given to preconceptional counseling and re-evaluation of the disease activity, to optimize the therapy and to achieve a deep remission of the disease before conception. This significantly increases the chances of achieving a normal pregnancy and a birth in the term of a child with normal body weight. The patients being in a remission at the time of conception do not have an increased risk of developing a relapse of the disease compared to non-pregnant women with IBD of the same age. Most IBD medications can be used during the pregnancy.

Key words:
anti-TNF molecules; Crohn’s disease; immunosupressive drugs; inflammatory bowel disease; pregnancy; ulcerative colitis